ALV 20 april 2024

We willen je graag van harte uitnodigen voor de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV).

Wat is een Algemene LedenVergadering? 

De JWG heeft ongeveer 500 leden. Van deze leden zijn er een kleine 100 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

Locatie
De ALV zal dit jaar, als alles goed gaat, plaats vinden in de Collegezaal in de Sonnenborgh. (Zonnenburg 2, 3512NL Utrecht)

Datum en tijd
Op zaterdag 20 april 2024 wordt deze ALV gehouden, aanvang 12:30, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Kijk voor de omschrijving van alle vacatures op de Vacaturepagina.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Agenda

• Opening
• Ingekomen stukken
• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Notulen ALV der JWG van 29 April 2023
• Jaarverslag over 2023
• StUV
• Raad van Commissarissen verslag
• Fotojaarverslag 2023
• Financieel verslag 2023
• Kascommissie
• Vertrouwenspersoonen
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Beleidsupdate
• Statutenupdate
• Begroting 2024
• Vaststelling Contributies 2025
• Commissie van Beroep
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Statuten Update

Zoals hierboven vermeld zullen we het gaan hebben over het updaten van de statuten. De volledige versie is nog niet klaar dus zal pas op een volgende ALV worden goedgekeurd. Wel gaan we een keuze moeten maken in het ofwel nu wijzingen, met eventuele later nieuwe verplichte wijzingen, of het voorbereiden van de wijziging en deze opzij leggen voor later. Meer informatie is te vinden onder de vergaderstukken.

Vergaderstukken

Jaarverslag:

Financieel jaarverslag:

Notulen:

Statuten opties:

Bestuursmutaties

Aftredende bestuurders

 • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
 • Hoofdredacteur: Koos Goudswaard
 • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain
 • Algemeen bestuurslid: Yoris Kerkhoff (Landelijk Bureaumedewerker)

Voorgestelde kandidaten

 • Secretaris (&Hoofdredacteur): Koos Goudswaards (dagelijks bestuur)
 • Vice penningmeester: Marjet de Laat (algemeen bestuur)
 • Algemeen bestuurslid: Wout Franssen
 • Algemeen bestuurslid: Ilva Noa Stellingwerf

Voorgestelde samenstelling van het HB na afloop van de ALV op 29 april 2023

 • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
 • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
 • Secretaris (&Hoofdredacteur): Koos Goudswaard(dagelijks bestuur) (
 • Vicevoorzitter: Friso Smit (algemeen bestuur)
 • Vice penningmeester: Marjet de Laat (algemeen bestuur)
 • Afdelingscoördinator: Lode Guillén (algemeen bestuur)
 • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken
 • Algemeen bestuurslid: Ilva Noa Stellingwerf
 • Algemeen bestuurslid: Wout Franssen

Voorgestelde samenstelling van de CvB na afloop van de ALV op 20 april 2024

 • Marcel Vonk (tot ALV 2025)
 • Joost Hartman (tot ALV 2026)
 • Peter Perdijk (tot ALV 2027)

Reserveleden:

 • Petra van der Meijs (tot ALV 2025)
 • Rogier van het Schip (tot ALV 2026)
 • Heleen Pothuis (tot ALV 2027)

Heleen Pothuis termijn als actief lid loopt af, de reservetermijn van Hilde-Lotte is daarnaast ook verlopen.