Welkom bij de JWG!

De JWG is dé landelijke vereniging voor kinderen en jongeren van 8 tot 21 jaar die geïnteresseerd zijn in sterrenkunde. We organiseren kampen, activiteiten en sterrenkunde-avonden.

De vrijwilligers van de JWG (JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde) organiseren het hele jaar door leuke activiteiten verspreid over Nederland. Bijvoorbeeld:

 • Sterrenkundekampen
 • Presentaties over sterrenkundige onderwerpen
 • Waarnemen met telescopen
 • Astrofotografie
 • Wetenschappelijke knutsels
 • Sterrenkundige spelletjes

Binnen de JWG houden we van een open cultuur waarin iedereen welkom is. Hierdoor hebben we veel verschillende mensen binnen de vereniging, met allerlei wetenschappelijke, creatieve, sportieve en ronduit nerdy interesses en hobbies! Een perfecte plek om gelijkgestemde vrienden te maken dus.

De bezigheden van de JWG zijn op te delen in 3 categorieën: Kampen, Afdelingen en Losse Activiteiten.


Kampen (8-18 jaar)

Het idee van een kamp is simpel. We reizen met z’n allen naar een plaats met weinig lichtvervuiling en gaan daar een tijd lang allemaal leuke en leerzame dingen doen! Waarnemen onder een donkere hemel, een speurtocht of dropping lopen, een water- of sneeuwballengevecht houden, luisteren naar praatje over sterrenkunde, leren programmeren, bordspellen spelen, met z’n allen gaan zwemmen, en nog veel meer. Gezelligheid gegarandeerd (óók als je van tevoren nog niemand kent!).

8 – 13 Jaar

PaasKamp

JongerenKamp

13 – 18 Jaar

WinterKamp

OuderenKamp

Afdelingen (8-13 jaar)

Naast de kampen hebben we bij de JWG actieve afdelingen verspreid over het land. de afdelingen organiseren maandelijks een sterrenkunde-avond voor 8 tot 13-jarige kinderen. Bij deze bijeenkomsten nodigen we een spreker uit om iets te vertellen over een gaaf onderwerp binnen de sterrenkunde. Verder kijken we naar wat er de afgelopen tijd gebeurd is in de sterrenkundewereld en hebben we een leuke knutsel of andere activiteit.

Losse Activiteiten (8-21+ jaar)

Dit zijn alle overige activiteiten die niet onder kampen of afdelingen vallen, bijvoorbeeld ons jaarlijkse WaarneemWeekend. Verder organiseert de JWG sporadisch activiteiten voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld een begeleid uitje naar Artis voor kinderen, of zoals in 2017 een reis naar de Verenigde Staten om de zonsverduistering te zien! (16+) Houd vooral de nieuwspagina en nieuwsbrief in de gaten voor aankondigingen!

Tijdschrift Universum

Leden van de JWG ontvangen elk kwartaal ons tijdschrift “Universum”. In de Universum staan allerlei leuke artikelen die geschreven zijn door amateur- en professionele sterrenkundigen. De verschillende artikelen zijn verdeeld over drie moeilijkheidsgraden. Op deze manier zijn is het blad toegankelijk en interessant voor alle leeftijdsgroepen.

Lidmaatschap

Een JWG-lidmaatschap zorgt ervoor dat je maximaal kan genieten van al onze activiteiten. Als je nog geen lid bent van de JWG wordt je dat automatisch als je meegaat op een van de kampen. De bijeenkomsten van afdelingen zijn alleen voor JWG-leden, maar ben je geen lid of twijfel je nog? Dan mag je altijd een paar keer vrijblijvend naar de bijeenkomst komen en daarna besluiten of je lid wilt worden! Lid worden kan hier.


Activiteitenkalender


Nieuws

 • Sterrenmix weekend
  Bron: Pexels

  Van vrijdag 30 juni tot zondag 2 juli organiseert de JWG in samenwerking met Woesteland. Dit is een vereniging die activiteiten in de natuur organiseert.

  Tijdens het weekend gaan we aan de slag in Balloo (Drenthe). ’s Nachts gaan we uiteraard als het weer het toestaat waarnemen!

  Voor meer informatie over het weekend en ook voor het aanmelden (dit kan nu nog niet) kan je op onderstaande knop klikken:

 • ALV 29 april 2023

  We willen je graag van harte uitnodigen voor de komende Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

  Wat is een Algemene ledenvergadering? 

  De JWG heeft bijna 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 80 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

  Locatie
  De ALV zal dit jaar, als alles goed gaat, plaats vinden in de Collegezaal in de Sonnenborgh. (Zonnenburg 2, 3512NL Utrecht)

  Datum en tijd
  Op zaterdag 29 april 2023 wordt deze ALV gehouden, aanvang 12:30, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

  Vacatures
  De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Kijk voor de omschrijving van alle vacatures op de Vacaturepagina.

  Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Vrijwilligerscoördinator en een Algemeen bestuurslid Promotiecommissie.

  Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

  Agenda

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen en vaststelling van de agenda
  • Notulen bALV der JWG van 10 december 2022
  • Jaarverslag over 2022
  • StUV
  • Raad van Commissarissen verslag
  • Fotojaarverslag 2022
  • Contributie 2024
  • Financieel verslag 2022
  • Kascommissie
  • Vertrouwenspersoon
  • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
  • Beleidsvoornemens
  • Begroting 2023
  • Beleggen
  • Vaststelling Contributies
  • Commissie van Beroep
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Sluiting

  Vergaderstukken

  Jaarverslag:

  Financieel jaarverslag:

  Notulen:

  Bestuursmutaties

  Aftredende bestuurders

  • Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
  • Penningmeester: Vladimir van Dongen
  • Vicevoorzitter: Ethan Woest
  • Voorzitter: Ilva noa Stellingwerf
  • Secretaris: Friso Smit
  • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain

  Voorgestelde kandidaten

  • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken
  • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
  • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
  • Vicevoorzitter: Friso Smit
  • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
  • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain

  Voorgestelde samenstelling van het HB na afloop van de ALV op 29 april 2023

  • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
  • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
  • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
  • Vicevoorzitter Friso Smit (algemeen bestuur)
  • Afdelingscoördinator: Lode Guillén (algemeen bestuur)
  • Hoofdredacteur: Aurora Uitslager (algemeen bestuur)
  • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain
  • Algemeen bestuurslid: Jibbe Sassen
  • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken

  Voorgestelde samenstelling van de CvB na afloop van de ALV op 29 april 2023

  • Heleen Pothuis (tot ALV 2024)
  • Marcel Vonk (tot ALV 2025)
  • Joost Hartman (tot ALV 2026)

  Reserveleden:

  • Hilde-Lotte Bouius (tot ALV 2024)
  • Petra van der Meijs (tot ALV 2025)
  • Rogier van het Schip (tot ALV 2026)
 • Cyberspace: 1 april – Zrorp

  Waarom de aarde raar is (en mensen raarder). En waarom Zrorp veel beter is.

  Jullie mensen zijn heel gek en doen allemaal gekke dingen. Wil je meer weten over waarom die dingen gek zijn?! Kom dan luisteren naar mij! Ik vertel je waarom Zrorpianen veel normaler zijn en mensen veel gekker.

  Door Z-flor borborp.