Nieuws

Hier vind je al het laatste nieuws rond Sterrenkunde en de JWG! Hier posten we soms ook activiteiten buiten de JWG waar je naar toe kan gaan, dus kijk af en toe op de site en wie weet zit er iets leuks tussen voor jou!

 • Sterrenkundeclub van het Norbertuslyceum in Roosendaal bestaat 50 jaar!

  Op zaterdag 21 oktober 2023 viert de Sterrenkundeclub van het Norbertus haar
  Gouden Jubileum. Dat wordt tevens een Reünie van vele 15- tot 65-jarigen.
  De Club werd in 1973 opgericht en anno 2023 is die nog steeds springlevend.
  Ondertussen hebben honderden leerlingen, van brugklas tot eindexamenklas,
  zich op een plezierige manier met de sterrenkunde en ruimtevaart
  beziggehouden.


  Wat is het geheim van deze succesformule? Het is: leren op een leuke manier.
  Op vrijwillige basis op vrijdagavond naar school komen om nog wat bij te leren?
  Dat houd je normaal gesproken niet voor mogelijk. Toch kan het en gebeurt
  het.


  Eén bepaalde vrijdag in de maand, van zeven uur tot half tien precies, doen
  leerlingen waarnemingen door de telescoop, als het helder is. Als het bewolkt
  is, is er altijd genoeg te bespreken over wat er de afgelopen maand weer voor
  spectaculairs is gebeurd op het gebied van ruimtevaart en sterrenkunde. En
  over wat er de komende maand weer te gebeuren staat.


  En waarom staan er dan op vrijdagavond zo’n 25 leerlingen voor de deur?
  Ook wel een beetje omdat ze het best wel gezellig vinden op school met elkaar.
  De Sterrenkundeclub is al die jaren open geweest voor alle jongens en meisjes
  van het Norbertus, van brugklas tot eindexamenklas.


  Op de middag van zaterdag 21 oktober is er vanaf 14.00u een mini-Symposium
  in het schoolgebouw aan Bovendonk 115, in Langdonk in Roosendaal.
  Er worden twee lezingen gehouden: de eerste over “De verlichting van zwarte
  gaten” door astronoom prof. dr. Ralph Wijers (ex-lid van de Sterrenkundeclub)
  De tweede voordracht, van ruimtevaartdeskundige Marco van der List, is
  getiteld “Van Apollo tot Artemis” en gaat over de nieuwe plannen om weer
  mensen op de maan te krijgen.


  Apollo eindigde vlak voor 1973. Artemis begint vanaf 2023.
  Daartussen liggen precies de 50 jaren van de Sterrenkundeclub.
  De toegang tot het mini-Symposium is gratis. Je moet je wel aanmelden.
  Dat kan binnenkort. Informatie volgt.

 • Crazy 88 / EHBO-basics

  Op zaterdag 30 september gaan wij naar Utrecht voor een crazy 88, en een mini cursus EHBO. Je kan aansluiten bij één van de twee onderdelen, of bij allebei. De EHBO cursus start om 11.00 en om 13.00 zullen we met de Crazy 88 starten. We zullen uiterlijk rond een uur of 17.00 klaar zijn, maar door de vrijheid van het spel kun je altijd nog later aansluiten of eerder vertrekken.

  Aanmelden is niet verplicht maar wel fijn voor de organisatie. Voor vragen over uitjes kun je altijd terecht bij de activiteitencommissie.

  Wat kan ik verwachten van de mini EHBO cursus?
  De EHBO minicursus wordt gegven door een aantal van onze vrijwilligers met ervaring hierin, zij zullen kort ingaan op de basis waarvan het fijn is als zoveel mogelijk mensen het weten. Dit is nuttig voor als je op kamp gaat, maar ook als je andere activiteiten of afdelingsbijeenkomsten organiseert.

  Het zal vooral om de basis gaan, en je handvaten geven voor wanneer je de huisartsenpost of 112 moet bellen.

  Wat is een crazy 88?
  Je krijgt een lijst met opdrachten (in princiepe 88 maar dit kan afwijken). Dit zijn net een beetje gekke opdrachten vaak. Er zitten wat fysiekere opdrachten in, maar ook gekke interacties met vreemde en leuke plekken die je moet bezoeken. Deze opdrachten moet je uitvoeren op allerlei verschillende plekken in Utrecht dus je verkent ook meteen de stad. Om te bewijzen dat je de opdrachten uitvoert moet je overal filmpjes/foto’s van maken.

  Hopelijk zien we jullie daar!
  Groetjes,
  De organisatie (Ethan, Io, Marjet, Wout & Yoris)

  Aanmelding

 • Kaderpicknick 2023

  Ook dit jaar hebben we ’s zomers weer een picknick voor jong en oud(-)kader! De picknick is op zaterdag 8 juli in Park Lepelenburg (Utrecht, dichtbij de Sonnenborgh), vanaf ongeveer 14:00. Meld je aan via de spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IGtcrAqDykfL2En_f9-1-sYHTMdNoVHmbs-vRcVIlA0/edit?usp=sharing

 • Sterrenmix weekend
  Bron: Pexels

  Update: Het weekend wordt verplaatst naar Oktober.

  In Oktober organiseert de JWG in samenwerking met Woesteland. Dit is een vereniging die activiteiten in de natuur organiseert.

  Tijdens het weekend gaan we aan de slag in Balloo (Drenthe). ’s Nachts gaan we uiteraard als het weer het toestaat waarnemen!

  Voor meer informatie over het weekend en ook voor het aanmelden kan je op onderstaande knop klikken:

 • ALV 29 april 2023

  We willen je graag van harte uitnodigen voor de komende Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

  Wat is een Algemene ledenvergadering? 

  De JWG heeft bijna 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 80 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

  Locatie
  De ALV zal dit jaar, als alles goed gaat, plaats vinden in de Collegezaal in de Sonnenborgh. (Zonnenburg 2, 3512NL Utrecht)

  Datum en tijd
  Op zaterdag 29 april 2023 wordt deze ALV gehouden, aanvang 12:30, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

  Vacatures
  De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Kijk voor de omschrijving van alle vacatures op de Vacaturepagina.

  Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Vrijwilligerscoördinator en een Algemeen bestuurslid Promotiecommissie.

  Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

  Agenda

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen en vaststelling van de agenda
  • Notulen bALV der JWG van 10 december 2022
  • Jaarverslag over 2022
  • StUV
  • Raad van Commissarissen verslag
  • Fotojaarverslag 2022
  • Contributie 2024
  • Financieel verslag 2022
  • Kascommissie
  • Vertrouwenspersoon
  • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
  • Beleidsvoornemens
  • Begroting 2023
  • Beleggen
  • Vaststelling Contributies
  • Commissie van Beroep
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Sluiting

  Vergaderstukken

  Jaarverslag:

  Financieel jaarverslag:

  Notulen:

  Bestuursmutaties

  Aftredende bestuurders

  • Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
  • Penningmeester: Vladimir van Dongen
  • Vicevoorzitter: Ethan Woest
  • Voorzitter: Ilva noa Stellingwerf
  • Secretaris: Friso Smit
  • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain

  Voorgestelde kandidaten

  • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken
  • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
  • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
  • Vicevoorzitter: Friso Smit
  • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
  • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain

  Voorgestelde samenstelling van het HB na afloop van de ALV op 29 april 2023

  • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
  • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
  • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
  • Vicevoorzitter Friso Smit (algemeen bestuur)
  • Afdelingscoördinator: Lode Guillén (algemeen bestuur)
  • Hoofdredacteur: Aurora Uitslager (algemeen bestuur)
  • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain
  • Algemeen bestuurslid: Jibbe Sassen
  • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken

  Voorgestelde samenstelling van de CvB na afloop van de ALV op 29 april 2023

  • Heleen Pothuis (tot ALV 2024)
  • Marcel Vonk (tot ALV 2025)
  • Joost Hartman (tot ALV 2026)

  Reserveleden:

  • Hilde-Lotte Bouius (tot ALV 2024)
  • Petra van der Meijs (tot ALV 2025)
  • Rogier van het Schip (tot ALV 2026)