Nieuws

Hier vind je al het laatste nieuws rond Sterrenkunde en de JWG! Hier posten we soms ook activiteiten buiten de JWG waar je naar toe kan gaan, dus kijk af en toe op de site en wie weet zit er iets leuks tussen voor jou!

 • Vrijdag 14 juni 2024 – Op reis langs de zomersterrenhemel

  Spreker: Marc Reumerman
  Onderwerp: Op reis langs de zomersterrenhemel

  De zomervakantie staat om de hoek. Misschien ga je met je ouders op vakantie, of misschien ga je op een van de JWG kampen. Een ding is zeker! In de vakantie hoef je niet naar school en mag je misschien wel later opblijven! Een geweldig moment om naar de sterrenhemel te kijken.

  Net zoveel als dat het heelal oneindig lijkt, lijkt het alsof er oneindig veel sterren te zien zijn? Waar moet je beginnen? Net voordat de vakantie begint hebben we onze waarneem sterrenkundige Marc uitgenodigd. Marc zit bij onze collega vereniging de WLS en helpt mee aan het onderhoudt van de sterrenkijkers op de Leidse Sterrenwacht. Hij weet dus alles over de sterrenhemel en hoe je daar naar moet kijken. In deze serie gaat Marc ons alles te vertellen over de sterrenhemel van deze zomer.

  De lezing ‘Op reis langs de zomersterrenhemel’ gaat over wat je met het blote oog aan de (zomer)sterrenhemel kunt zien: Sterrenkunde aan de hand van de sterrenhemel die je vanuit de eigen achtertuin kunt zien. 

  Het Motto van de avond: Sterrenkijken is niet moeilijk als je weet hoe je moet kijken en het is leuker als je weet waar je naar kijkt.

  Waarom heeft de ster Antares een roodachtige kleur? De Melkweg gaat door de Zomerdriehoek, maar wat is de Melkweg eigenlijk? En wist je dat het eerste zwarte gat is ontdekt in het zomersterrenbeeld Zwaan?

 • Vrijdag 10 mei 2024 – Nevels en Gaswolken
  Credit:NASA, ESA, Hubble Heritage Team

  Spreker: Paul Perdijk
  Onderwerp: Nevels en Gaswolken

  Gasnevels, die als sierlijke sluiers door de eindeloze leegte van de ruimte dansen. Ik vind ze persoonlijk de meest wonderschone objecten in ons heelal. De foto zijn veelal spectaculair en de vormen zijn eindeloos. Het zijn werkelijk de pareltjes in sterrenstelsel.

  Tijdens dit praatje gaan we langs de verschillende type nevels en hun plek in sterrenstelsels. Van majestueuze wolken van stof en gas tot de geboorteplaats van nieuwe sterren, deze kosmische wonderen bieden een fascinerend inzicht in de evolutie van ons universum. Nevels vertellen het verhaal van de sterren. Van geboorte tot hun dood.

  Tijdens deze bijeenkomst zullen we niet alleen de overweldigende schoonheid van gasnevels zien, maar ook wat het ons vertelt over het heelal. Wees welkom en laat je verwonderen door de verbazingwekkende pracht van nevels en gaswoken.

 • ALV 20 april 2024

  We willen je graag van harte uitnodigen voor de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV).

  Wat is een Algemene LedenVergadering? 

  De JWG heeft ongeveer 500 leden. Van deze leden zijn er een kleine 100 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

  Locatie
  De ALV zal dit jaar, als alles goed gaat, plaats vinden in de Collegezaal in de Sonnenborgh. (Zonnenburg 2, 3512NL Utrecht)

  Datum en tijd
  Op zaterdag 20 april 2024 wordt deze ALV gehouden, aanvang 12:30, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

  Vacatures
  De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Kijk voor de omschrijving van alle vacatures op de Vacaturepagina.

  Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

  Agenda

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen en vaststelling van de agenda
  • Notulen ALV der JWG van 29 April 2023
  • Jaarverslag over 2023
  • StUV
  • Raad van Commissarissen verslag
  • Fotojaarverslag 2023
  • Financieel verslag 2023
  • Kascommissie
  • Vertrouwenspersoonen
  • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
  • Beleidsupdate
  • Statutenupdate
  • Begroting 2024
  • Vaststelling Contributies 2025
  • Commissie van Beroep
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Sluiting

  Statuten Update

  Zoals hierboven vermeld zullen we het gaan hebben over het updaten van de statuten. De volledige versie is nog niet klaar dus zal pas op een volgende ALV worden goedgekeurd. Wel gaan we een keuze moeten maken in het ofwel nu wijzingen, met eventuele later nieuwe verplichte wijzingen, of het voorbereiden van de wijziging en deze opzij leggen voor later. Meer informatie is te vinden onder de vergaderstukken.

  Vergaderstukken

  Jaarverslag:

  Financieel jaarverslag:

  Notulen:

  Statuten opties:

  Bestuursmutaties

  Aftredende bestuurders

  • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
  • Hoofdredacteur: Koos Goudswaard
  • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain
  • Algemeen bestuurslid: Yoris Kerkhoff (Landelijk Bureaumedewerker)

  Voorgestelde kandidaten

  • Secretaris (&Hoofdredacteur): Koos Goudswaards (dagelijks bestuur)
  • Vice penningmeester: Marjet de Laat (algemeen bestuur)
  • Algemeen bestuurslid: Wout Franssen
  • Algemeen bestuurslid: Ilva Noa Stellingwerf

  Voorgestelde samenstelling van het HB na afloop van de ALV op 29 april 2023

  • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
  • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
  • Secretaris (&Hoofdredacteur): Koos Goudswaard(dagelijks bestuur) (
  • Vicevoorzitter: Friso Smit (algemeen bestuur)
  • Vice penningmeester: Marjet de Laat (algemeen bestuur)
  • Afdelingscoördinator: Lode Guillén (algemeen bestuur)
  • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken
  • Algemeen bestuurslid: Ilva Noa Stellingwerf
  • Algemeen bestuurslid: Wout Franssen

  Voorgestelde samenstelling van de CvB na afloop van de ALV op 20 april 2024

  • Marcel Vonk (tot ALV 2025)
  • Joost Hartman (tot ALV 2026)
  • Peter Perdijk (tot ALV 2027)

  Reserveleden:

  • Petra van der Meijs (tot ALV 2025)
  • Rogier van het Schip (tot ALV 2026)
  • Heleen Pothuis (tot ALV 2027)

  Heleen Pothuis termijn als actief lid loopt af, de reservetermijn van Hilde-Lotte is daarnaast ook verlopen.

 • Vacature: Kascommissielid

  De JWG is op zoek naar nieuwe kascommissie-leden!

  Binnen de JWG is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de financiën en de boekhouding. Omdat dit erg belangrijk is, wordt het bestuur hierbij gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie komt hiervoor ongeveer 4 keer per jaar bijeen, om samen met de landelijk penningmeester over de financiën te praten en de boekhouding te controleren. Ook brengt de commissie jaarlijks verslag uit aan de algemene ledenvergadering over hoe het gaat met de financiën.
  De kascommissie bestaat uit ongeveer drie vaste leden, en daarnaast uit reserveleden die kunnen invallen als een vast lid (tijdelijk) niet beschikbaar is.

  Vind je financiën interessant en lijkt het je leuk om met jouw inzet de JWG te kunnen helpen? Stel je dan kandidaat als nieuw kascommissie-(reserve)lid! Dit kan door een mailtje te sturen naar Vladimir op penningmeester@sterrenkunde.nl. Op de ALV van 20 april 2024 (onder voorbehoud) worden de nieuwe kascommissie-leden ingestemd.

  Als je vragen hebt, neem dan ook vooral contact op met het bovenstaande mailadres.

 • Vrijdag 12 januari 2024 – Wat Als?
  Credit: Alpsdake, No change made Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

  Spreker: Mart Vreeken
  Onderwerp: Wat als?

  In de wereld van nieuwsgierigheid en verbeelding is de vraag “Wat Als” de poort naar nieuwe mogelijkheden. Het is een venster naar onbekende werelden van verbeelding.

  Deze avond nemen we jullie mee om over verschillende vragen na te denken. Wat als de zon niet bestaat? Stel je voor dat de ochtend nooit wordt begroet door de warme stralen van de zon, en de lucht zich nooit kleurt in het rood van een zonsondergang. Of wat dacht je van een honkbal met 90% van de lichtsnelheid slaan! Zouden we er iets van merken? Of stel je voor dat we ontdekken dat de maan meer verborgen schatten herbergt dan we ooit hadden gedacht. Misschien vinden we wel een mysterieuze maanmeer vol met vloeibaar water. Hoe zouden we ons aanpassen aan dit buitenaardse zwemavontuur?

  Met “wat als” kunnen we samen ontdekken hoe bijzonder onze wereld kan zijn. Dus, laten we onze denkbeeldige pet opzetten en op avontuur gaan met de betoverende kracht van “wat als”!