(bijzondere) ALV 10 december 2022

We willen je graag van harte uitnodigen voor de komende Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

Wat is een Algemene ledenvergadering? 

De JWG heeft bijna 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 80 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Mistens een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Deze ALV is een extra ALV met als aanleiding het ontbreken van het financiële verslag van Stichting Universum op de afgelopen ALV.

Locatie
De ALV zal dit jaar, als alles goed gaat, plaats vinden in de Collegezaal in de Sonnenborgh.

Datum en tijd
Op zaterdag 10 december 2022 wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 12:30, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Kijk voor de omschrijving van alle vacatures op de Vacaturepagina.

Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Hoofdredacteur en een Afdelingscoördinator.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Hopelijk tot 10 december!

Ilva Noa Stellingwerf,
Voorzitter der JWG
jwg@sterrenkunde.nl

Agenda

Agenda

• Opening
• Ingekomen stukken
• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Notulen ALV der JWG van 9 april 2022
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Verslag RvC over StUV
• Statuten draft
• Beleggingsplan
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Bestuursmutaties

Voorgestelde kandidaten

• Hoofdredacteur/vertegenwoordiger UV: Aurora Uitslager (algemeen bestuur)
• Afdelingscoordinator: Lode Guillén
• Algemeen bestuurslid: Jibbe Sassen

Voorgestelde samenstelling van het HB na afloop van de ALV op 10 december 2022

• Voorzitter: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
• Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Friso Smit (dagelijks bestuur)
• Hoofdredacteur: Aurora Uitslager (dagelijks bestuur)
• Afdelingscoördinator: Lode Guillén (dagelijks bestuur)
• Algemeen bestuurslid: Ethan Woest
• Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
• Algemeen bestuurslid: Jibbe Sassen
• Algemeen bestuurslid: Thijs Desain