ALV 9 april 2022

We willen je graag van harte uitnodigen voor de komende Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

Wat is een Algemene ledenvergadering? 

De JWG heeft bijna 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 80 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

Locatie
De ALV zal dit jaar, als alles goed gaat, plaats vinden in de Collegezaal in de Sonnenborgh. Indien dit toch niet gaat lukken vanwege Covid, worden de leden op tijd op de hoogte gesteld via de mail.

Datum en tijd
Op zaterdag 9 april 2022 wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 12:30, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Kijk voor de omschrijving van alle vacatures op de Vacaturepagina.

Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Vrijwilligerscoördinator en een Algemeen bestuurslid Promotiecommissie.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Hopelijk tot 9 april!

Ilva Noa Stellingwerf,
Voorzitter der JWG
jwg@sterrenkunde.nl

Agenda

• Opening
• Ingekomen stukken
• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Notulen ALV der JWG van 9 april 2022
• Jaarverslag over 2021
• StUV
• Raad van Commissarissen
• Fotojaarverslag 2021
• Financiën verslag 2021
• Kascommissie
• Vertrouwenspersoon
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Beleidsvoornemens
• Begroting 2022
• Vaststelling Contributies
• Commissie van Beroep
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Bestuursmutaties

Aftredende bestuurders

• Hoofdredacteur: Emery de Korte (algemeen bestuur)
• Vicevoorzitter: Io van de Meiracker (algemeen bestuur)

Voorgestelde kandidaten

• Hoofdredacteur/vertegenwoordiger UV: Ethan Woest (algemeen bestuur)

Voorgestelde samenstelling van het HB na afloop van de ALV op 9 april 2022

• Voorzitter: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
• Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Friso Smit (dagelijks bestuur)
• Afdelingscoördinator: Thijs Desain (algemeen bestuur)
• Hoofdredacteur: Ethan Woest (algemeen bestuur)
• Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
• Algemeen bestuurslid: Marijn Bliekendaal

Voorgestelde samenstelling van de CvB na afloop van de ALV op 9 april 2022

  • Joost Hartman (tot ALV 2023)
  • Heleen Pothuis (tot ALV 2024)
  • Marcel Vonk (tot ALV 2025)

Reserveleden:

  • Rogier van het Schip (tot ALV 2023)
  • Hilde-Lotte Bouius (tot ALV 2024)
  • Petra van der Meijs (tot ALV 2025)