ALV 24 april 2021

We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV)

Wat is nou een Algemene ledenvergadering? De JWG heeft zo’ n 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 85 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Helaas is het dit jaar, in verband met het Coronavirus, niet mogelijk om met zijn allen in levende lijven samen te komen, daarom is er gekozen om de ALV dit jaar via een online platform plaatsvinden, informatie over welk platform volgt later.

Locatie
De ALV wordt gehouden op het internet, middels een online conference call. Informatie over welk platform en hoe daarbij te komen volgt nog.

Waarschijnlijk ken je de basis van de etiquette van online conferenties inmiddels wel:

  • Zet je microfoon standaard uit, tenzij je de beurt hebt om te praten
  • Als je iets wil vragen of zeggen, gebruik je de knop om een hand op te steken, of type je een . (een punt) in de chat.
  • Als je een camera aanhebt, zorg dan dat dat niet te afleidend is voor anderen.

Datum en tijd
Op zaterdag 24 april 2021, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 12:45, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie de Vacaturepagina.

Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Secretaris, Afdelingscoördinator, Vrijwilligerscoördinator, een Algemeen Bestuurslid Internetcommissie en een Algemeen bestuurslid Communicatiecommissie.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Hopelijk tot 24 april!

Io van den Meiracker,
Voorzitter der JWG
jwg@sterrenkunde.nl

Agenda

• Opening
• Ingekomen stukken
• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Notulen ALV der JWG van 24 juni 2020
• Jaarverslag over 2020
• StUV
• Raad van Commissarissen
• Fotojaarverslag 2020
• Financiën verslag 2020
• Kascommissie
• Vertrouwenspersoon
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Beleidsvoornemens
• Begroting 2021
• Vaststelling Contributies
• Commissie van beroep
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Notulen ALV 2020
JWG Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag
Stichting UniVersum Afrekening 2020
Stichting UniVersum Begroting 2020
Stichting UniVersum Begroting 2021
Stichting UniVersum financieel verslag
Stichting UniVersum jaarverslag 2020

Bestuursmutaties

Aftredende bestuurder

• Voorzitter: Io van den Meiracker (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
• Hoofdredacteur: Tünde Meijer (algemeen bestuur)

Voorgestelde kandidaten

• Voorzitter: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Friso Smit (dagelijks bestuur)
• Algemeen bestuurslid: Io van den Meiracker
• Algemeen bestuurslid: Ethan Woest
• Hoofdredacteur: Emery De Korte (algemeen bestuur)

Geplande samenstelling HB na ALV van 24 april 2021

• Voorzitter: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
• Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Friso Smit (dagelijks bestuur)
• Afdelingscoördinator: Thijs Desain (algemeen bestuur)
• Hoofdredacteur: Emery De Korte (algemeen bestuur)
• Vicevoorzitter: Io van den Meiracker (algemeen bestuur)
• Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
• Algemeen bestuurslid: Marijn Bliekendaal
• Algemeen bestuurslid: Ethan Woest

Geplande samenstelling CvB na ALV van 24 april 2021

  • Petra van der Meijs (tot ALV 2022)
  • Joost Hartman (tot ALV 2023)
  • Heleen Pothuis (tot ALV 2024)

Reserveleden:

  • Marcel Vonk (tot ALV 2022)
  • Rogier van het Schip (tot ALV 2023)
  • Hilde-Lotte Bouius (tot ALV 2024)