ALV 29 april 2023

We willen je graag van harte uitnodigen voor de komende Algemene Ledenvergadering (afgekort ALV).

Wat is een Algemene ledenvergadering? 

De JWG heeft bijna 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 80 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

Locatie
De ALV zal dit jaar, als alles goed gaat, plaats vinden in de Collegezaal in de Sonnenborgh. (Zonnenburg 2, 3512NL Utrecht)

Datum en tijd
Op zaterdag 29 april 2023 wordt deze ALV gehouden, aanvang 12:30, opening vergadering 13:00. Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet. Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.

Vacatures
De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Kijk voor de omschrijving van alle vacatures op de Vacaturepagina.

Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Vrijwilligerscoördinator en een Algemeen bestuurslid Promotiecommissie.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl.

Agenda

• Opening
• Ingekomen stukken
• Mededelingen en vaststelling van de agenda
• Notulen bALV der JWG van 10 december 2022
• Jaarverslag over 2022
• StUV
• Raad van Commissarissen verslag
• Fotojaarverslag 2022
• Contributie 2024
• Financieel verslag 2022
• Kascommissie
• Vertrouwenspersoon
• Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
• Beleidsvoornemens
• Begroting 2023
• Beleggen
• Vaststelling Contributies
• Commissie van Beroep
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Jaarverslag:

Financieel jaarverslag:

Notulen:

Bestuursmutaties

Aftredende bestuurders

 • Algemeen bestuurslid: Cyrano Chatziantoniou
 • Penningmeester: Vladimir van Dongen
 • Vicevoorzitter: Ethan Woest
 • Voorzitter: Ilva noa Stellingwerf
 • Secretaris: Friso Smit
 • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain

Voorgestelde kandidaten

 • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken
 • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
 • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
 • Vicevoorzitter: Friso Smit
 • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
 • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain

Voorgestelde samenstelling van het HB na afloop van de ALV op 29 april 2023

 • Voorzitter: Ethan Woest (dagelijks bestuur)
 • Penningmeester: Vladimir van Dongen (dagelijks bestuur)
 • Secretaris: Ilva Noa Stellingwerf (dagelijks bestuur)
 • Vicevoorzitter Friso Smit (algemeen bestuur)
 • Afdelingscoördinator: Lode Guillén (algemeen bestuur)
 • Hoofdredacteur: Aurora Uitslager (algemeen bestuur)
 • Algemeen bestuurslid: Thijs Desain
 • Algemeen bestuurslid: Jibbe Sassen
 • Algemeen bestuurslid: Mart Vreeken

Voorgestelde samenstelling van de CvB na afloop van de ALV op 29 april 2023

 • Heleen Pothuis (tot ALV 2024)
 • Marcel Vonk (tot ALV 2025)
 • Joost Hartman (tot ALV 2026)

Reserveleden:

 • Hilde-Lotte Bouius (tot ALV 2024)
 • Petra van der Meijs (tot ALV 2025)
 • Rogier van het Schip (tot ALV 2026)