Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

contact [31-05-2020 23:07]
thijsdes [Hoofdbestuur JWG]
contact [01-06-2020 15:17] (huidige)
thijsdes
Regel 65: Regel 65:
 [[afdelingen@sterrenkunde.nl|Thijs Desain]], (06) 558 558 64 \\ [[afdelingen@sterrenkunde.nl|Thijs Desain]], (06) 558 558 64 \\
 **Amsterdam**: [[jwg-amsterdam@sterrenkunde.nl|Thijs Desain]] \\ **Amsterdam**: [[jwg-amsterdam@sterrenkunde.nl|Thijs Desain]] \\
-**Eindhoven**: [[secretarisewsk@sterrenwacht040.nl|Michiel Klaren]] (EWSK - Eindhovense Weer en Sterrenkunde Kring) \\ 
 **Groningen**: [[secretaris.jwg.groningen@gmail.com|Janke Prins]] \\ **Groningen**: [[secretaris.jwg.groningen@gmail.com|Janke Prins]] \\
-**Leiden**: [[jwgleiden@gmail.com|Jos van Egmond]] \\ +**Leiden**: [[jwgleiden@gmail.com|Paul Perdijk]] \\ 
-**Utrecht**: [[jwg-utrecht@sterrenkunde.nl|Cyrano Chatziantoniou]], (06) 235 983 04 \\+**Utrecht**: [[jwg-utrecht@sterrenkunde.nl|Job Eijdems]]\\
  
 ===== Overig ===== ===== Overig =====
-**Internetzaken**: \\ +**Website-gerelateerde zaken: <jwg@sterrenkunde.nl>\\
-[[jostievanegmond@hotmail.com|Jos van Egmond]] +
-(Voor website-gerelateerde zaken: <jwg@sterrenkunde.nl>\\+
 **Materiaalbeheer**: \\ **Materiaalbeheer**: \\
 [[jwg-bureau@sterrenkunde.nl|Landelijk bureaumedewerker]] \\ [[jwg-bureau@sterrenkunde.nl|Landelijk bureaumedewerker]] \\
 **Stichting Universum**: \\ **Stichting Universum**: \\
-[[secretaris@stichtinguniversum.nl|Rafaël Mostert]] \\+[[secretaris@stichtinguniversum.nl|Ilva-Noa Stellingwerf]] \\
 **Privacy en bescherming van persoonsgegevens**: \\ **Privacy en bescherming van persoonsgegevens**: \\
 [[privacyverklaring|Privacyverklaring]] [[privacyverklaring|Privacyverklaring]]