Sterrenkunde.nl Sterrenkunde in Nederland
Sterrenkunde.nl wordt verzorgd door de JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde
Maan
Huidige maanfase

Stichting de Koepel


De Stichting de Koepel stelt zich ten doel de sterrenkunde, weerkunde, het ruimte-onderzoek en de ruimtevaart te popula riseren. Zij richt zich zowel op de belangstellende leek als op de beginnende en gevorderde amateur. In het bestuur van «De Koepel» zijn de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde ( NVWS), de Jongerenwerkgroep NVWS ( JWG), de Vereni ging Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten ( LSV) en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart ( NVR) vertegen woordigd. De Stichting De Koepel is tevens het Bureau van de NVWS en van de NVR. en uitgever van de sterrenkundige publicaties Zenit, Informatieblad, de Sterrengids (in op dracht van de NVWS), de gids Sterren en Planeten, en andere publicaties.

De Stichting De Koepel functioneert als materiaalcentrale voor sterrenkundige amateurs ten aanzien van boeken, ster atlassen, posters, dia's, globes, slijpmateriaal voor spiegels, onderdelen van telescopen, enzovoorts. Deze produkten kunnen tijdens kantooruren worden ingezien. Een overzicht van het totale leveringsprogramma wordt op aanvraag toegezonden.

De Stichting heeft de beschikking over een bibliotheek, dia theek en fototheek, welke door iedereen geraadpleegd kunnen worden. De stichting is gehuisvest in de sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht. Het adres van de Stichting De Koepel is Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht, tel. 030-2311360.
Het tijdschrift Zenit verschijnt 11 maal per jaar en is rijk geïllustreerd. Het bevat artikelen over sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart, ruimte-onderzoek, telescoopbouw, astrofotografie, recente ontdekkingen en verschijnselen aan de sterrenhemel, en activiteiten van sterrenkundige amateurs. Zenit wordt uitgegeven door de Stichting de Koepel en kost ź 95.-- per jaar (1998). In deze prijs is begrepen ofwel het lidmaatschap van de NVWS, ofwel het donateursschap voor de Stichting de Koepel.

Naast Zenit verschijnt 10 maal per jaar (circa 10 pagina's per aflevering) het Informatieblad van de Stichting de Koepel met zeer recente astronomische nieuwtjes en actuele berichten over de activiteiten van aangesloten organisaties.

Een abonnement op het Informatieblad kost ź 30.-- per jaar (1998). Zowel Zenit als het Informatieblad zijn voor jeugdigen aan de moeilijke kant!
De Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde is opgericht in 1901 en wil belangstelling wekken voor weer en sterrenkunde, onder meer door het doen uitgeven van het maandblad Zenit en jaarlijks de Sterrengids (leden ontvangen de gids tegen gereduceerde prijs). Er zijn tal van plaatse lijke afdelingen die voordrachten, excursies, cursussen en waarnemingsavonden organiseren. Een NVWS-lid heeft toegang tot de voordrachten. De NVWS kent verder werkgroepen, waarvan de leden zich toeleggen op het waarnemen van een specifiek onderwerp (Meteoren, Kometen, Maan en Planeten, Veranderlijke Sterren, Sterbedekkingen, Zon, Sterrenkunde en Computer, Weerkunde, Astrofotografie, Leidse Sterrewacht).

Jaarlijks is er een landelijke bijeenkomst van deze «werkende amateurs». De NVWS organiseert regelmatig symposia over een actueel sterrenkundig onderwerp. Jaarlijks wordt de Van der Biltprijs uitgereikt aan een amateur, die zich bij zonder verdienstelijk heeft gemaakt. Juniorleden (van 8 tot 20 jaar) kunnen afzonderlijk lid worden van de Jongeren werkgroep (JWG) der NVWS. Deze Jongerenwerkgroep heeft tal van plaatselijke afdelingen met eigen activiteiten en een eigen tweemaandelijks blad, «Universum». Bij JWG vind je meer informatie over deze Jongerenwerkgroep.


Terug naar de woordenlijst

...
Partnersites
De Jongenenwerkgroep voor Sterrenkunde. Vereniging voor 8 t/m 20 jarige met sterrenkunde als hobby.
Sterrenkijker.nl geeft informatie over sterrenkijker, telescopen, verrekijkers, enz.
Informatie over alle sterrenbeelden.
Pagina over deepskyobjecten
Prachtige site over zonsverduisteringen
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Al meer dan 100 jaar het centrum voor amateursterrenkunde.
Www.astronomie.nl. Verzorgd door de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie
Stichting UniVersum is een stichting ter promotie van de (amateur)sterrenkunde. Zij is o.a. uitgeefster van veel sterrenkundig materiaal
Zenit is het sterrenkundig tijdschrift voor de amateurastronoom
Veel sterrenkundige nieuwtjes vind je hier.
Veel sterrenkundige info.
Universiteit Utrecht, faculteit Natuur & Sterrenkunde Valid XHTML 1.0! Valid CSS!