Sterrenkunde.nl Sterrenkunde in Nederland
Sterrenkunde.nl wordt verzorgd door de JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde
Maan
Huidige maanfase

Elementen


Het periodiek systeem der elementen
Het periodiek systeem der elementen

Een element is een stof, die uit slechts n soort atomen bestaat. Een heleboel verschillende stoffen ken je uit het dagelijks leven: hout, suiker, ijzer, water, goud, enz.

Al die stoffen bestaan uit zeer kleine deeltjes, die atomen heten. Sommige stoffen bestaan uit een aantal verschillende atomen. Water bijvoorbeeld bestaat uit twee soorten atomen: vrij grote atomen, en twee keer zo veel kleinere atomen. Die atomen zitten steeds in groepjes bij elkaar. En groot atoom is verbonden met twee kleintjes.

Zo'n groepje atomen is het kleinste waterdeeltje dat bestaat. Het heet een water- molecuul. Zou je het water molecuul in kleinere deeltjes gaan opsplitsen, dan heb je geen water meer. De atomen zijn dan namelijk niet meer met elkaar verbonden. Je begrijpt nu vast wel, waarom we water een verbinding noemen. Een water-molecuul bestaat immers uit twee soorten atomen, die met elkaar zijn verbonden. Het zijn zuurstof-atomen (de grote) en waterstof-atomen (de kleintjes). Water is een verbinding van waterstof en zuurstof.

Nu nemen we eens een kijkje bij ijzer. Natuurlijk bestaan er ook ijzer-moleculen. Het zijn de kleinste ijzer-deeltjes die je je voor kunt stellen. Maar als we zo'n ijzer-molecuul goed gaan bekijken, zien we iets bijzonders. Het ijzer molecuul bestaat NIET uit verschillende atomen! IJzer is geen verbinding. Het kleinste ijzerdeeltje is zlf een atoom. Natuurlijk een ijzeratoom. We noemen alle stoffen, die gn verbinding zijn, elementen. IJzer is een element.

Weet je nog waar water een verbinding van is? Van zuurstof en waterstof. In een water-molecuul waren immers zuurstof en waterstof-atomen met elkaar verbonden. Water is een verbinding, maar zuurstof en waterstof zijn elementen.

Elementen kunnen dus zelf wel een verbinding vormen. We krijgen dan een andere stof. Zo kan ijzer een verbinding vormen met zuurstof. IJzer en zuurstof zijn allebei elementen. Als ze met elkaar verbonden zijn, is er een andere stof ontstaan. Het is roest. Elementen zijn dus stoffen, die maar uit n soort atomen bestaan. Er zijn ruim honderd verschillende atomen bekend. Dan zijn er natuurlijk net zo veel verschillende elementen. De meeste er van zullen je onbekend voorkomen. Weet je hoe dat komt? Bijna alle stoffen om je heen zijn verbindingen. Soms zeer ingewikkelde. Zoals hout. Elementen kom je haast nooit zo maar tegen.

Sommige elementen ken je vast wel van naam. In dit verhaal over elementen vind je een lange lijst van bijna alle elementen die bekend zijn. Ernaast staat het scheikundig symbool van ieder element. Het zijn vaak afkortingen van de latijnse namen. Zo is het symbool van lood Pb. Pb is de afkorting van plumbum. Plumbum is latijn voor lood. In Engeland heet een loodgieter een plumber! In de achterste kolom van de lijst vind je een omschrijving van de meeste elementen. Soms geeft die duidelijk aan hoe de stof er uit ziet. Er zijn echter ook wat minder duide lijke omschrijvingen. Zo is een zeldzaam-aarde-element een stof die op aarde haast niet voorkomt. Er is niet zoveel bekend over de zeldzaam-aarde-elementen. Zo is het ook met de trans-uranische elementen. Die stoffen zijn radio-actief. Dat betekent dat ze vanzelf uiteenvallen in andere elementen. Bij dat uiteenvallen komt gevaarlijke straling vrij. Radio-aktieve elementen zijn zeer gevaar lijk voor de mens.
 1  Waterstof   H   kleurloos, brandbaar gas 

 2  Helium    He   edelgas 

 3  Lithium    Li   zilver-wit metaal 

 4  Beryllium   Be   hard, wit metaal 

 5  Boor     B   bruine, poederige stof 

 6  Koolstof   C   komt in drie vormen voor; onder 

             andere als diamant en grafiet 

 7  Stikstof   N   onzichtbaar gas 

 8  Zuurstof   O   onzichtbaar gas 

 9  Fluor     F   gele vloeistof 

10  Neon     Ne   edelgas 

11  Natrium    Na   metaal (natrium zit in keukenzout 

12  Magnesium   Mg   wit metaal 

13  Aluminium   Al   wit metaal 

14  Silicium   Si   oranje kristallijne stof 

15  Fosfor    P   witte kristallijne stof (giftig!!) 

16  Zwavel    S   gele kristallijne stof 

17  Chloor    Cl   zwaar, groen-geel gas 

18  Argon     Ar   edelgas 

19  Kalium    K   zacht, zilver-wit metaal 

20  Calcium    Ca   zacht, wit metaal 

21  Scandium   Sc   zeldzaam-aarde-element 

22  Titaan    Ti   ijzerachtig metaal 

23  Vanadium   V   hard, wit metaal 

24  Chroom    Cr   grijs metaal 

25  Mangaan    Mn   grijs metaal 

26  IJzer     Fe   zacht, zilver-wit metaal 

27  Kobalt    Co   zilver-wit metaal 

28  Nikkel    Ni   hard, wit metaal 

29  Koper     Cu   roodachtig metaal 

30  Zink     Zn   wit kristallijn metaal 

31  Gallium    Ga   zilver-wit metaal 

32  Germanium   Ge   broos, wit metaal 

33  Arseen    As   grijze, zwarte of gele vaste stof 

34  Seleen    Se   zilver-grijze kristallijne vaste stof 

35  Broom     Br   donkerrode vloeistof 

36  Krypton    Kr   edelgas 

37  Rubidium   Rb   metaal 

38  Strontium   Sr   metaal 

39  Yttrium    Y   zeldzaam-aarde-element 

40  Zirconium   Zr   zeldzaam metaal 

41  Niobium    Nb   zeldzaam, grijs metaal 

42  Molybdeen   Mo   hard, wit metaal 

43  Technetium  Tc   zeer zeldzaam element 

44  Ruthenium   Ru   hard, broos metaal 

45  Rhodium    Rh   hard, zilver-wit metaal 

46  Palladium   Pd   zilver-wit metaal 

47  Zilver    Ag   wit metaal 

48  Cadmium    Cd   wit metaal 

49  Indium    In   zacht, zilver-wit metaal 

50  Tin      Sn   wit metaal 

51  Antimoon   Sb   donker grijs metaal 

52  Telluur    Te   broze, zilver-witte vaste stof 

53  Jood     I   grijze vaste stof 

54  Xenon     Xe   edelgas 

55  Cesium    Cs   metaal 

56  Barium    Ba   snel reagerend wit metaal 

57  Lanthaan   La   zeldzaam-aarde-element 

58  Cerium    Ce   zeldzaam-aarde-element 

59  Praseodynium Pr   zeldzaam-aarde-element 

60  Neodymium   Nd   zeldzaam-aarde-element 

61  Promethium  Pm   zeldzaam-aarde-element 

62  Samarium   Sm   zeldzaam-aarde-element 

63  Europium   Eu   zeldzaam-aarde-element 

64  Gadolinium  Gd   zeldzaam-aarde-element 

65  Terbium    Tb   zeldzaam-aarde-element 

66  Dysprosium  Dy   zeldzaam-aarde-element 

67  Holmium    Ho   zeldzaam-aarde-element 

68  Erbium    Er   zeldzaam-aarde-element 

69  Thulium    Tm   zeldzaam-aarde-element 

70  Ytterbium   Yb   zeldzaam-aarde-element 

71  Lutecium   Lu   zeldzaam-aarde-element 

72  Hafnium    Hf   zeldzaam metaal 

73  Tantalum   Ta   grijs-wit metaal 

74  Wolfraam   W   hard, grijs metaal 

75  Rhenium    Re   hard, zwaar, grijs metaal 

76  Osmium    Os   hard, wit, kristallijn metaal 

77  Iridium    Ir   zeer hard, zeldzaam metaal 

78  Platina    Pt   hard, zilver-wit metaal 

79  Goud     Au   zacht, heldergeel metaal 

80  Kwik     Hg   wit metaal; vloeibaar bij normale 

             temperaturen 

81  Thallium   Tl   zacht, wit metaal 

82  Lood     Pb   blauw-grijs metaal 

83  Bismut    Bi   rose-wit metaal 

84  Polonium   Po   Radio-actieve stof 

85  Astaat    At   halogeen 

86  Radon     Rn   edelgas 

87  Francium   Fr   radioactief metaal 

88  Radium    Ra   zeldzaam radio-actief metaal 

89  Actinium   Ac   radio-actieve stof 

90  Thorium    Th   donkergrijs radio-actief metaal 

91  Protactinium Pa   radio-actieve stof 

92  Uranium    U   hard, wit, radio-actief metaal 

93  Neptunium   Np   trans-uranisch element 

94  Plutonium   Pu   trans-uranisch element 

95  Americium   Am   trans-uranisch element 

96  Curium    Cm   trans-uranisch element 

97  Berkelium   Bk   trans-uranisch element 

98  Californium  Cf   trans-uranisch element 

99  Einsteinium  Es   trans-uranisch element 

100 Fermium    Fm   trans-uranisch element 

101 Mendelevium  Md   trans-uranisch element 

102 Nobelium   No   trans-uranisch element 

103 Lawrencium  Lw   trans-uranisch element Behalve de elementen uit deze lijst zijn er nog een aantal ng zwaardere elementen bekend.
De allereerste kolom van de lijst geeft het atoomnummer van ieder element. Het wordt ook wel eens het atoomgetal genoemd. Het atoomnummer geeft aan hoeveel protonen er in de kern van het atoom zitten. Zo heeft waterstof (H) n proton in de kern. Zuurstof (O) heeft er acht. Meestal kun je zeggen: hoe hoger het atoomnummer, hoe zwaarder het atoom is. De zwaarste atomen staan dus achter in de lijst.

Uranium noemen we bijvoorbeeld een zwaar element. Het heeft een hoog atoomnummer, namelijk 92. Behalve protonen zitten er in de atoomkern ook neutronen. Rond de kern bewegen : . Meer over protonen, neutronen en elektronen kun je lezen bij atomen.

In een atoom zijn evenveel elektronen als protonen. Dus aan het atoomnummer kun je ook zien hoeveel elektronen er zijn.

In het waterstof-atoom is maar n elektron. In het zuur stofatoom zijn er acht. In het lawrencium-atoom maar liefst 103!. Je begrijpt, dat een lawrencium-atoom vl en vl groter is dan een waterstof-atoom. Maar toch nog z klein dat we het nooit kunnen zien. Aan het atoomnummer in de eerste kolom kun je dus zien hoeveel protonen en elektronen er in het atoom zitten.

Nu wil je misschien ook het aantal neutronen in de atoom kern weten. Maar dat staat niet in de lijst. Het is niet altijd hetzelfde. Uranium heeft bijvoorbeeld in de meeste gevallen 146 neutronen in de kern. Maar er bestaat ook uranium met maar liefst 141 neutronen. En ook uranium met 148 neutronen. Zo is het met ieder element. Daarom staat het aantal neutronen niet in de lijst.

Er zijn ruim honderd verschillende elementen bekend. Ieder element heeft weer andere scheikundige eigenschappen. Maar soms lijken die eigenschappen erg veel op elkaar. De Russische scheikundige Dmitri Mendelejev heeft een handig systeem bedacht. Hij zette alle elementen z neer in een lijst, dat elementen met dezelfde eigenschappen bij elkaar staan. Het systeem heet het periodiek systeem der elementen.

Toen Mendelejev het opstelde, bleven er een paar plaatsen open. Net alsof daar k wat zou horen te staan. En ja hoor, in de tijd daarna werden de ontbrekende elementen gevonden.

Niemand weet precies hoeveel elementen er zijn. Nog steeds worden er in de scheikundige laboratoria nieuwe gevonden.

Wel zijn het allemaal elementen die direct weer uiteen vallen in andere, lichtere elementen. Weet je hoe zulke stoffen heten? We noemen ze radio-actief. De nieuw gevonden elementen komen in de natuur niet voor. Alleen in schei kundige laboratoria kunnen ze gedurende korte tijd gemaakt worden.


Terug naar de woordenlijst

...
Partnersites
De Jongenenwerkgroep voor Sterrenkunde. Vereniging voor 8 t/m 20 jarige met sterrenkunde als hobby.
Sterrenkijker.nl geeft informatie over sterrenkijker, telescopen, verrekijkers, enz.
Informatie over alle sterrenbeelden.
Pagina over deepskyobjecten
Prachtige site over zonsverduisteringen
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Al meer dan 100 jaar het centrum voor amateursterrenkunde.
Www.astronomie.nl. Verzorgd door de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie
Stichting UniVersum is een stichting ter promotie van de (amateur)sterrenkunde. Zij is o.a. uitgeefster van veel sterrenkundig materiaal
Zenit is het sterrenkundig tijdschrift voor de amateurastronoom
Veel sterrenkundige nieuwtjes vind je hier.
Veel sterrenkundige info.
Universiteit Utrecht, faculteit Natuur & Sterrenkunde Valid XHTML 1.0! Valid CSS!