Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

zenit [2014/05/09 20:54]
jan Aanbieding Sterrenkijkdagen verwijderd
zenit [2015/06/09 13:00] (huidige)
jan
Regel 3: Regel 3:
 {{ :voorkantactueel.jpg?nolink&200|}} {{ :voorkantactueel.jpg?nolink&200|}}
  
-Het tijdschrift Zenit is het populair-wetenschappelijke blad voor sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek, en is tevens het orgaan van de KNVWS. De nieuwste ontdekkingen komen aan bod. Daarnaast heeft Zenit altijd veel aandacht voor de actieve waarneem-amateur, met verschijnselen aan de hemel, waarneemtips en verslagen van waarnemingen.+Het tijdschrift Zenit is sinds 1974 het populair-wetenschappelijke blad in Nederland voor sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek, en is tevens het orgaan van de KNVWS. De nieuwste ontdekkingen komen aan bod. Daarnaast heeft Zenit altijd veel aandacht voor de actieve waarneem-amateur, met verschijnselen aan de hemel, waarneemtips en verslagen van waarnemingen.\\ 
 +Zenit ([[http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenit_(sterrenkundig_tijdschrift)|Wikipedia]]) is de opvolger van Hemel en Dampkring (1903-1973).
  
-Zie voor abonneren, losse nummers en meer informatie de [[http://www.zenitmagazine.nl/index.php/bestellen/|site van Zenit]]. De Koepel droeg per januari 2014 Zenit over aan de uitgeverij Stip Media. De KNVWS heeft daarmee inmiddels een samenwerkingsovereenkomst.+Zie voor abonneren, losse nummers en meer informatie de [[http://www.zenitonline.nl/|site van Zenit]]. Vorige nummers in de [[http://www.stipmedia.nl/categorieen/categorie/zenit|Stip Media webwinkel]].\\ 
 +Adreswijzigingen naar <administratie@stipmedia.nl>. 
 + 
 +Zenit wordt sinds 2014 uitgegeven door [[http://www.stipmedia.nl|Stip Media]]. De KNVWS heeft daarmee een samenwerkingsovereenkomst.
  
 Over de Sterrengids en de Nieuwsbrief leest u meer op de pagina [[Publicaties]]. Over de Sterrengids en de Nieuwsbrief leest u meer op de pagina [[Publicaties]].
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki