Zenit

Het tijdschrift Zenit is sinds 1974 het populair-wetenschappelijke blad in Nederland voor sterrenkunde, weerkunde en ruimteonderzoek, en is tevens het orgaan van de KNVWS. De nieuwste ontdekkingen komen aan bod. Daarnaast heeft Zenit altijd veel aandacht voor de actieve waarneem-amateur, met verschijnselen aan de hemel, waarneemtips en verslagen van waarnemingen.
Zenit (Wikipedia) is de opvolger van Hemel en Dampkring (1903-1973).

Zie voor abonneren, losse nummers en meer informatie de site van Zenit. Vorige nummers in de Stip Media webwinkel.
Adreswijzigingen naar administratie@stipmedia.nl.

Zenit wordt sinds 2014 uitgegeven door Stip Media. De KNVWS heeft daarmee een samenwerkingsovereenkomst.

Over de Sterrengids en de Nieuwsbrief leest u meer op de pagina Publicaties.

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki