Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

start [2018/06/15 10:01]
martien [Niek de Kort en Jan de Boer erelid KNVWS]
start [2018/07/22 16:33] (huidige)
martien [Nacht van de Nacht 2018]
Regel 15: Regel 15:
  
  
-<newsKNVWS vernoemdPlanetoïde (6133) Royaldutchastro>; +==== Nacht van de Nacht 2018 ==== 
 +{{ :knvws:nacht-van-de_nacht:logo_nvdn.png?160|}}Op 27 oktober vindt de 14e Nacht van de Nacht plaats. Voor meer informatie zie: https://www.nachtvandenacht.nl/ Op deze site zal dan een overzicht te vinden zijn van sterrenkundige activiteiten die nachtzie: [[NachtvandeNacht]].
  
 +==== Maansverduistering 27 juli ====
 +De komende maansverduistering zal ook door KNVWS leden gevolgd;   zie bij [[leden|regionale organisaties of sterrenwachten]] voor eventuele publieksactiviteiten.  
 + 
 ==== Niek de Kort en Jan de Boer erelid KNVWS ==== ==== Niek de Kort en Jan de Boer erelid KNVWS ====
 Tijdens de algemene ledenvergadering werden de scheidende bestuursleden Niek de Kort en Jan Boer met algemene instemming benoemd tot erelid van de KNVWS. Op bijgevoegde foto spreekt Niek Jan de Boer toe tijdens het bekendmaken van het voorstel Jan tot erelid te benoemen, nog niet wetend dat hem hetzelfde enkele minuten later zou overkomen. Meteen daarna overhandigde hij de hamer aan de nieuwe voorzitter Sebastiaan de Vet Tijdens de algemene ledenvergadering werden de scheidende bestuursleden Niek de Kort en Jan Boer met algemene instemming benoemd tot erelid van de KNVWS. Op bijgevoegde foto spreekt Niek Jan de Boer toe tijdens het bekendmaken van het voorstel Jan tot erelid te benoemen, nog niet wetend dat hem hetzelfde enkele minuten later zou overkomen. Meteen daarna overhandigde hij de hamer aan de nieuwe voorzitter Sebastiaan de Vet
Regel 28: Regel 31:
  
  
-===== KNVWS vernoemd: Planetoïde (6133) Royaldutchastro ===== +==== KNVWS vernoemd: Planetoïde (6133) Royaldutchastro ==== 
-[[de_knvws|Tekst is verplaatst]].+[[de_knvws|zie aldaar]].
  
-===== Publiek koos namen voor ster met planeten in de Kreeft =====+==== Publiek koos namen voor ster met planeten in de Kreeft ====
  
-[[de_knvws#publiek_koos_namen_voor_ster_met_planeten_in_de_kreeft|Tekst is verplaatst]].+[[de_knvws#publiek_koos_namen_voor_ster_met_planeten_in_de_kreeft|zie aldaar]].
  
-</news> 
  
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki