Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) zet zich al sinds 1901 in voor het verbinden en enthousiasmeren van haar leden ten behoeve van het populariseren van de hobbymatige weer- en sterrenkunde in Nederland. Wij zijn een landelijke federatie van populairwetenschappelijke verenigingen en stichtingen in de weer- en/of sterrenkunde zoals regionale organisaties, organisaties met een speciaal thema, en publiekssterrenwachten. De KNVWS ondersteunt activiteiten van de aangesloten verenigingen, stichtingen en sterrenwachten en coördineert landelijke evenmenten zoals bijeenkomsten en sterrenkijkdagen. Volg ons ook op sociale media via Facebook, Twitter (@KNVWeerSterren) en Instagram (@KNVWS)

Direct naar:

Actueel

Weekend van de Wetenschap

Op 6 en 7 oktober was het 'Weekend van de Wetenschap' georganiseerd, een bruisend weekend boordevol wetenschap en techniek. Op zondag 7 oktober stond de KNVWS op de open dag van ESTEC in Noordwijk in de NL Space-tent. Wij konden daar veel bezoekers ontvangen die we informatie over de KNVWS en haar leden hebben gegeven. Het thema van de open dag was dit jaar 'Bezoek de ruimte in Europa'. En waar kun je dat in Nederland nou beter doen dan bij al die sterrenkundige verenigingen en sterrenwachten die je in het land vindt? Het Weekend van de Wetenschap is voorbij, maar de activiteiten van onze lid-organisaties gaat gewoon door U kunt daar het hele jaar door terecht zie regionaal. Volgend jaar zal de KNVWS weer te vinden zijn bij Estec.

Nacht van de Nacht 2018

Op 27 oktober vindt de 14e Nacht van de Nacht plaats. Voor meer informatie zie: https://www.nachtvandenacht.nl/ Op deze site zal dan een overzicht te vinden zijn van sterrenkundige activiteiten die nacht; zie: NachtvandeNacht.

Niek de Kort en Jan de Boer erelid KNVWS

Tijdens de algemene ledenvergadering werden de scheidende bestuursleden Niek de Kort en Jan Boer met algemene instemming benoemd tot erelid van de KNVWS. Op bijgevoegde foto spreekt Niek Jan de Boer toe tijdens het bekendmaken van het voorstel Jan tot erelid te benoemen, nog niet wetend dat hem hetzelfde enkele minuten later zou overkomen. Meteen daarna overhandigde hij de hamer aan de nieuwe voorzitter Sebastiaan de Vet

Op de ALV die door velen werd bijgewoond was een hoofdthema de toekomst van Zenit. De leden werden aangespoord hun achterban te motiveren een abonnement op Zenit te nemen om zo de toekomst ervan te verzekeren.

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki