Publicaties

Zenit

Het maandblad Zenit is tevens verenigingsorgaan van de KNVWS. Zenit is het blad voor belangstellenden en amateurs op het gebied van weer- en sterrenkunde, met aandacht voor recente ontwikkelingen en met waarneemtips voor de actieve amateur.
Verschillende lid-organisaties van de KNVWS geven ook een eigen periodiek uit.

Sterrengids

De Sterrengids verschijnt sinds 1938 en wordt in opdracht van de KNVWS uitgegeven door Stip Media.

Nieuwsbrief

E-mail over nieuwe nummers van de Nieuwsbrief gaat naar e-maillijst-abonnees, bestuursleden in de KNVWS en ereleden. Kopij (kan worden ingekort) sturen aan de secretaris. Gratis download leesprogramma voor pdf-bestanden: www.adobe.com/nl
Zie uitleg over e-mail-lijst, gratis abonneren enz.

Downloads Nieuwsbrief

Jaarverslag

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki