Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

projectsubsidies [2018/10/06 08:48]
sebastiaan [Voorwaarden]
projectsubsidies [2018/10/06 08:51] (huidige)
sebastiaan [Van Leeuwen Boomkamp Fonds]
Regel 10: Regel 10:
 ==== Van Leeuwen Boomkamp Fonds ==== ==== Van Leeuwen Boomkamp Fonds ====
  
-Het bestuur van de KNVWS beheert het P. Van Leeuwen Boomkamp Fonds voor Sterrenkunde (VLBF). Deze stichting heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de sterrenkunde en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Bij door de stichting (mede) gefinancierde activiteiten, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld ([[http://www.astro.rug.nl/~nvws/lbfstat.htm|statuten]]). \\ +Het bestuur van de KNVWS beheert het P. Van Leeuwen Boomkamp Fonds voor Sterrenkunde (VLBF). Deze stichting heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de sterrenkunde en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.\\ 
 De stichting is 6 juli 1939 opgericht door Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman te Naarden, "uit waardering voor de belangrijke plaats die Nederland zich op sterrenkundig gebied in de wereld had verworven, en uit gedrevenheid door het verlangen deze positie te helpen handhaven".\\ De stichting is 6 juli 1939 opgericht door Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman te Naarden, "uit waardering voor de belangrijke plaats die Nederland zich op sterrenkundig gebied in de wereld had verworven, en uit gedrevenheid door het verlangen deze positie te helpen handhaven".\\
-Bij het naar buiten brengen van activiteiten die door de stichting (mede) zijn gefinancierd, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld. Afgebeeld is hier het [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo-lowres.gif|logo in lage resolutie]]. Voor drukwerk is er een [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo.gif|logo in hoge resolutie]].\\+Bij de door de stichting (mede) gefinancierde activiteiten of projecten, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld ([[http://www.astro.rug.nl/~nvws/lbfstat.htm|statuten]]). Ook bij het naar buiten brengen van activiteiten die door de stichting (mede) zijn gefinancierd, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld. Afgebeeld is hier het [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo-lowres.gif|logo in lage resolutie]]. Voor drukwerk is er een [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo.gif|logo in hoge resolutie]].\\
 {{:vlbf-logo-lowres.gif }} {{:vlbf-logo-lowres.gif }}
 ==== Voorwaarden ==== ==== Voorwaarden ====
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki