Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

projectsubsidies [2017/02/22 17:25]
jan [KNVWS] nieuw beleid voor projecten
projectsubsidies [2017/02/23 13:24] (huidige)
jan [Voorwaarden]
Regel 10: Regel 10:
 ==== Van Leeuwen Boomkamp Fonds ==== ==== Van Leeuwen Boomkamp Fonds ====
  
-Daarnaast beheert het bestuur van de KNVWS het P. Van Leeuwen Boomkamp Fonds voor Sterrenkunde (VLBF). Deze stichting heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de sterrenkunde en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Bij door de stichting (mede) gefinancierde activiteiten, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld ([[http://www.astro.rug.nl/~nvws/lbfstat.htm|statuten]]). \\ +Het bestuur van de KNVWS beheert het P. Van Leeuwen Boomkamp Fonds voor Sterrenkunde (VLBF). Deze stichting heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de sterrenkunde en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Bij door de stichting (mede) gefinancierde activiteiten, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld ([[http://www.astro.rug.nl/~nvws/lbfstat.htm|statuten]]). \\ 
 De stichting is 6 juli 1939 opgericht door Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman te Naarden, "uit waardering voor de belangrijke plaats die Nederland zich op sterrenkundig gebied in de wereld had verworven, en uit gedrevenheid door het verlangen deze positie te helpen handhaven".\\ De stichting is 6 juli 1939 opgericht door Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman te Naarden, "uit waardering voor de belangrijke plaats die Nederland zich op sterrenkundig gebied in de wereld had verworven, en uit gedrevenheid door het verlangen deze positie te helpen handhaven".\\
 Bij het naar buiten brengen van activiteiten die door de stichting (mede) zijn gefinancierd, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld. Afgebeeld is hier het [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo-lowres.gif|logo in lage resolutie]]. Voor drukwerk is er een [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo.gif|logo in hoge resolutie]].\\ Bij het naar buiten brengen van activiteiten die door de stichting (mede) zijn gefinancierd, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld. Afgebeeld is hier het [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo-lowres.gif|logo in lage resolutie]]. Voor drukwerk is er een [[http://sterrenkunde.nl/knvws/_detail/vlbf-logo.gif|logo in hoge resolutie]].\\
Regel 16: Regel 16:
 ==== Voorwaarden ==== ==== Voorwaarden ====
  
-Voor beide subsidiemogelijkheden zijn er echter wel een paar eisen:+Voor subsidiemogelijkheden zijn er echter wel een paar eisen:
  
-  * Uiteraard moet uw project een weer- of sterrenkundig (voor het VLBF: sterrenkundig) thema hebben.+  * Uiteraard moet uw project een sterrenkundig thema hebben.
   * De bijdrage bedraagt als regel maximaal 20% van de begroting, maar niet meer dan €1500,-.   * De bijdrage bedraagt als regel maximaal 20% van de begroting, maar niet meer dan €1500,-.
   * Eigen inkomsten of een eigen bijdrage moeten dus een groot deel van de kosten het project dekken.   * Eigen inkomsten of een eigen bijdrage moeten dus een groot deel van de kosten het project dekken.
   * Het project moet meer dan een regionale uitstraling hebben.   * Het project moet meer dan een regionale uitstraling hebben.
   * De aanvraag geeft van het project: naam / aard, omvang, doelstellingen / volledige begroting (inkomsten en uitgaven) / organisatie, bemensing / tijdsduur.   * De aanvraag geeft van het project: naam / aard, omvang, doelstellingen / volledige begroting (inkomsten en uitgaven) / organisatie, bemensing / tijdsduur.
 +  * Bij het naar buiten brengen van activiteiten die door de stichting (mede) zijn gefinancierd, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld. 
  
 Wilt u in aanmerking komen? Neem dan contact op met onze [[Contact|secretaris]], en stuur bij uw aanvraag een sluitende begroting mee. Wilt u in aanmerking komen? Neem dan contact op met onze [[Contact|secretaris]], en stuur bij uw aanvraag een sluitende begroting mee.
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki