Nacht van de Nacht 2018

Op 27 oktober as vindt de 14e Nacht-van-de-Nacht plaats. De Nacht van de Nacht is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties. Lichtvervuiling heeft een meetbare invloed op allerlei planten en op dierenleven. Het motto van de NvdN: “Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht”. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclames. Deze nacht vindt de overgang van zomertijd naar wintertijd plaats, waardoor mensen zich bewust worden van het thema donker. Op veel plaatsen in het land zijn publieksactiviteiten gepland zie daarvoor: http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/ .

Sterrenkundige activiteiten

Voor ons geldt met name dat lichtvervuiling direct invloed heeft op wat wij kunnen zien aan de hemel. Immers zonder een donkere nachthemel zijn de mogelijkheden om te genieten van wat aan de hemel te zien is erg beperkt. Daarom steunen ook veel leden en relaties van de KNVWS dit initiatief. Ze doen mee met een eigen activiteit of sluiten zich aan bij een activiteit in de buurt. Alle aangemelde activiteiten zijn te vinden met de bovengenoemde link. Onder aan deze pagina staat een overzicht van de plaatsen waar sterrenkundige activiteiten te vinden zijn. De eigen activiteit staat er nog niet bij? Meldt het ons. De Milieu en Natuurfederaties zoeken voor enkele locaties, zoals fort Vechten, kijkers met bemanning om aan de geplande activiteit wat sterrenkunde toe te voegen. Belangstelling: Mail even naar Mattheus Bleijenberg via m.bleijenberg@nmu.nl .

De sterrenhemel eind oktober

Mars staat rond 21 uur in het zuiden. De maan is dan juist op en deze zal later op de avond, het is drie dagen na volle maan, het duister van de nacht steeds meer gaan verjagen. Lichthinder is van alle tijden! Op een donkere locatie is voor die tijd nog wel de Melkweg te zien als een lichtende band van het Zuid-Westen richting het zenit. Op vele plaatsen gaan mensen op stap in het nachtelijk duister, als het niet bewolkt is weer gaat dat onder een sterrenhemel. Hieronder zijn plaatsen waar hier bijzonder aandacht aan gegeven wordt.

Locaties waar sterrenkundige activiteiten plaats vinden

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki