Lid worden?

We zijn een federatie met lid-organisaties. U kunt lid worden van verenigingen en donateur/vrijwilliger van stichtingen, die lid zijn van de KNVWS. U bent dan „aangesloten bij de KNVWS”. In die organisaties ligt de kern van de activiteiten van de KNVWS en daar betaalt u dan ook contributie/donatie (zie regionaal, activiteiten of sterrenwachten). Een prachtige kans om daar zelf actief te zijn.
De KNVWS stelt ook rechtstreekse donaties op prijs. N.B. Alleen via een lid-organisatie kunt u „aangesloten zijn bij de KNVWS”.

We verwelkomen nieuwe lid-organisaties die ons willen helpen bij ons doel, het verspreiden en populariseren van weer- en sterrenkunde in Nederland (statuten KNVWS). Onze secretaris ontvangt graag een bericht van u en informeert u over de procedure. Vanaf 2012 is de contributie voor een vereniging/stichting €25/jaar.

Lid-organisaties van de KNVWS krijgen veschillende voordelen, we noemen er enkele:

  • *Korting voor aangesloten personen (bij voorintekening) op de aanschafprijs van de jaarlijks verschijnende "Sterrengids"
  • *Toegang tot de sprekerslijst van de KNVWS
  • *Mogelijkheid beperkte financiële bijdragen te ontvangen voor het organiseren van bijzondere bijeenkomsten, evenementen of acties
  • *Mogelijkheid personen te nomineren voor verschillende onderscheidingen, zoals de Dr. J. van der Biltprijs voor bijzondere amateurprestaties, en de Hugo van Woerdenprijs ter aanmoediging van jong talent
  • *Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse twee landelijke KNVWS-amateurbijeenkomsten, en kleinere bijeenkomsten en regionale evenementen die regionaal worden georganiseerd
  • *Platform voor samenwerking tussen publiekssterrenwachten, afdelingen, werkgroepen en andere organisaties
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki