Hugo van Woerdenprijs

De prijs is op 12 februari 2011 ingesteld naast de Dr. J. van der Biltprijs om de activiteiten van jongeren op het gebied van weer- en sterrenkunde te stimuleren.

De prijs draagt de naam Hugo van Woerdenprijs naar prof. dr. Hugo van Woerden, KNVWS-voorzitter van 1992-2002 (kwam 1991 in het bestuur). Van jongs af aan was Van Worden lid van de vereniging. Op de eerste amateurbijeenkomst in 1943 vertelde hij over zijn Mercuriuswaarnemingen (toen 17 jaar oud). Hij verrichtte veel werk aan hervormingen in de vereniging. Hij zette zich in voor de viering van het honderdjarig jubileum in 2001 met Hare Majesteit Koningin Beatrix als gast en voor de succesvolle aanvraag van het predicaat Koninklijk. Hij werd op 22 juni 2002 erelid en erevoorzitter. Hij is emeritus hoogleraar sterrenkunde (Kapteyn Instituut Groningen).

De prijs kan jaarlijks worden toegekend aan:

  1. Een aan een bij de KNVWS aangesloten persoon in de leeftijdsgroep van ten hoogste vijfentwintig jaar, die als amateur blijk heeft gegeven van uitzonderlijk inzicht in een weer- of sterrenkundig onderwerp.
  2. Als amateur wordt in deze beschouwd elke persoon, die de weerkunde of de sterrenkunde niet als beroep uitoefent of heeft uitgeoefend.

De procedure voor toekenning ligt vast in een besluit van het KNVWS-bestuur.

Ontvangers

Hieronder een lijst van de prijzen sinds 2012 toegekend aan een verdienstelijke jongere (toekenning van de prijs aan enkele jongeren is ook mogelijk).

Prijs Jaar Ont-van-ger Naam Wegens
5 2019 5 Eduard Mol
19 jaar
Voor zijn toewijding en intensieve aandacht voor de sterrenkunde, met grote artistieke en technische vaardigheid, culminerend in de succesvolle bouw van een radiotelescoop. Uitgereikt op 9 november 2019.
4 2015 4 Arthur Admiraal
16 jaar
Het formuleren van prikkelende onderzoeksvragen met een scherpe, kritische geest, met praktische vaardigheid en een uitstekend experiment getuigt dit van waar talent. Uitgereikt 24 april 2015 (Zenit 2015 juni, 38).
3 2014 3 Casper van Donk
17 jaar
Veelbelovende prestaties op het gebied van waarnemingen en instrumentenbouw, alsmede voor zijn gepassioneerde presentaties. Uitgereikt 29 maart 2014 (Zenit 2014 juni, 12).
2 2013 2 Anna Latour
23 jaar
Haar jarenlange inzet voor de popularisatie van sterrenkunde onder jongeren als kampleidster van de JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde, maar in het bijzonder voor het verenigingsblad Universum. Haar toewijding en daadkracht op meerdere terreinen hebben Universum blijvend naar een hoger niveau getild. Uitgereikt 20 april 2013 (Zenit 2013 juni, 41).
1 2012 1 Twan Bekkers
14 jaar
Zijn brede belangstelling voor sterrenkundige onderwerpen combineert hij met grote kennis van telescopen en astrocamera's. Zijn fotografie en de professionele wijze van beeldbewerking, bekend geraakt via publicaties, presentaties en zijn website, getuigen van een groot potentieel als (amateur)astronoom. Uitgereikt 14 april 2012 (Zenit 2012 juni, 35).
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki