Dr. J. van der Biltprijs

Jan van der Bilt was voorzitter van 1934-1944, een periode van bloei na financieel moeilijke tijden. Hij werd op 26 februari 1944 gehuldigd, werd erelid. Hoogtepunt was de instelling van een fonds uit bijdragen van de leden voor toekenning van prijzen aan verdienstelijke leden. Arie Mak (erelid, ontving de Van der Biltprijs 1950) schonk bij overlijden in 2007 aan de KNVWS een legaat van € 1000. Het bestuur voegde dit toe aan het Van der Biltfonds om het blijvend ten goede te laten komen aan actieve amateurs in de KNVWS. Later werd voor junioren de Hugo van Woerdenprijs ingesteld.

Een Dr. J. van der Biltprijs kan worden toegekend aan een bij de KNVWS aangesloten persoon, die als amateur:

  • a. een verdienstelijk weer- of sterrenkundig onderzoek heeft verricht; of
  • b. een wetenschappelijk bruikbare reeks waarnemingen heeft voltooid; of
  • c. in bijzondere mate heeft bijgedragen tot het in de statuten bedoelde tijdschrift (dat is Zenit, de opvolger van het vroegere Hemel en Dampkring);
  • d. een niet onder a tot en met c vallende handeling heeft verricht, die bijzondere verdienste heeft ten aanzien van de doelstellingen der KNVWS.

De procedure voor toekenning ligt vast in een besluit van de 52e Verenigingsraad.

Ontvangers

Hieronder een lijst van de prijzen sinds 1945 toegekend aan een verdienstelijke amateur, soms enkele amateurs en eenmaal aan een werkgroep (1986). De lijst groeide uit zo goed mogelijk archiefonderzoek. De secretaris ontvangt graag bericht bij onvolledige gegevens over een ontvanger van de prijs.

Prijs Jaar Ont-van-ger Naam Wegens
met verwijzingen naar tijdschriften Hemel en Dampkring (= HD), en Zenit
55 2019 75 Romke Schievink Toegekend voor de ongekende restauratie van het Zeiss Planetarium Model 1 dat geldt als het oudste optische planetarium ter wereld, en voor zijn toewijding om kinderen met een beperking op bijzondere manieren les te geven in de sterrenkunde.
54 2018 74 Henk de Groot Zijn verdienstelijke waarnemingen van sterbedekkingen door planetoïden en publicaties daarover, en zijn inzicht in de details van de achterliggende technische, planetaire en sterrenkundige theorieën. Uitgereikt 10 november 2018 (Zenit 2019 februari, 29).
53 2017 73 Jac Brosens Restauratie en aanzienlijke verbetering van het instrumentarium van Sterrenwacht Tivoli, het maken van eenvoudige spectroscopen voor jonge leden, hulp met raad en daad aan amateurs bij het zeer nauwkeurig uitlijnen van telescopen, ontwikkelen van astro-fotografische technieken en het uitdragen van zijn kennis in voordrachten. Uitgereikt 11 november 2017 (Zenit 2018 februari, 23).
52 2016 72 Gerard van der Harst Het completeren, behouden, conserveren, beschrijven, digitaliseren en ontsluiten van het historisch archief van de KNVWS en Stichting De Koepel. Uitgereikt 5 november 2016 (Zenit 2017 januari, 31).
71 Hans P. Prinse
51 2015 70 Jan Buisman Grondig bronnenonderzoek naar de invloed van het weer op de geschiedenis en op het landschap, in het bijzonder zijn boekenreeks Duizend jaar weer wind en water in de Lage Landen 764-1800, waarin veel weerkundige gebeurtenissen in en heel ander daglicht zijn komen te staan, uitgereikt 14 november 2015 (Zenit 2016 januari, 23).
50 2014 69 Roelof Boschloo (overleden 20 september 2015) 50 jaar ononderbroken visueel waarnemen van sterbedekkingen met een zelfgebouwde telescoop vanuit een zelfgebouwde sterrenwacht, uitgereikt 15 november 2014 (Zenit 2014 december, 49).
49 2013 68 Rob Stammes Grote verdiensten als onderzoeker van poollicht en als popularisator, uitgereikt 2 november 2013 (Zenit 2013 december, 51).
48 2012 67 Marco Langbroek Grote verdiensten als waarnemer van meteoren, van planetoïden en van satellieten, uitgereikt 10 november 2012 (Zenit 2012 december, 32 en 2013 januari, 49).
47 2011 66 Reinder Bouma Enorme prestatie op het gebied van helderheidschattingen aan veranderlijke sterren gedurende een reeks van jaren, uitgereikt 12 november 2011 aan Van Ballegoij en 21 november 2011 aan Bouma (Zenit 2011 december, 539 en 566).
65 Erwin van Ballegoij
46 2010 64 Anton P.G. Steeghs Ontwerp en bouw van enkele spectrografen met hoge resolutie en gevoeligheid. Maken van uitstekende spectra van zon, sterren en planetaire nevels (Zenit 2006 juni, 306), getuigend van diepgaande astrofysische kennis en educatieve kwaliteiten, uitgereikt 13 november 2010 (Zenit 2011 januari, 33 en 43).
63 Jan J. Teule (overleden 15 maart 2016, Zenit 2016 mei, 23)
62 Willem J.P. van Enckevort
45 2009 61 Hans Goertz Uitstekend werk als popularisator, docent en organisator van waarnemingen van maan en planeten benevens de analyse en publicatie hiervan, zowel in Nederland als in België, uitgereikt 7 november 2009 (Zenit 2009 september, 412 en december, 566.).
44 2008 60 Koen Miskotte Jarenlange zorgvuldige waarnemingen van meteoren, berekening van de meteoorbanen, het nauwkeurig vastleggen van deze gegevens in een toegankelijk data archief en het meewerken aan vele publicaties in nationale en internationale tijdschriften, uitgereikt 1 november 2008 (Zenit december 2008, 564).
59 Casper ter Kuile
43 2007 58 Marco Seynen Inzet en doorzettingsvermogen met betrekking tot de bouw en het gebruik van de Afstands Bestuurbare telescoop (ABT) van de Alkmaarse Weer-en Sterrenkundige Vereniging “METIUS” (Zenit november 2005, 518), uitgereikt 3 november 2007 (Zenit september 2007, 428 en december 2007, 561).
57 Frans Nieuwenhout
42 2006 56 Servé Vaessen Unieke publicistische en educatieve werk, uitgereikt 4 november 2006 (Zenit september 2006, 426, december 2006, 585, februari 2007, 82).
41 2005 55 Henk Bril Voortreffelijke prestatie als waarnemer, organisator (o.a. van eclipsreizen) en popularisator al ruim 20 jaar, uitgereikt 5 november (Zenit september 2005, 406, december 2005, 563).
40 2004 54 Jan Koet Uitstekende prestatie op het gebied van de planeetfotografie, uitgereikt 6 november 2004 (Zenit september 2004, 416, december 2004, 572).
39 2003 53 Eric Limburg Software voor sterbedekkingen, uitgereikt 1 november 2003 (Zenit november 2003, 506 en december 2003, 555).
38 2002 52 Anton J. van der Salm Schitterende film over de jubileum-eclips-safari in Zambia en Zimbabwe, uitgereikt 2 november 2002 (Zenit december 2002, 540).
51 Theo Mulder Bijzondere prestaties in de popularisatie van de sterrenkunde, uitgereikt 2 november 2002 (Zenit december 2002, 540).
37 2001 50 Ton Spaninks Uitzonderlijke prestaties in popularisering van de sterrenkunde, uitgereikt 10 november 2001 (Zenit 2002, 72).
49 Erik Bellaard
36 2000 48 Herman ten Haaf Uitzonderlijke prestaties in ontwikkeling en bouw van instrumenten en sterrenwachten voor actieve amateurs, uitgereikt 11 november 2000 (Zenit 2001, 97).
47 Jan Deugd (overleden 10 september 2012, Metius Magazine, Alkmaar, nov. 2012 nr. 194, 6) Langjarige, veelzijdige prestaties ten behoeve van de amateur-sterrenkunde in de regio Alkmaar, uitgereikt 11 november 2000 (Zenit 2001, 97).
35 1999 46 Peter J.K. Louwman Popularisering van de sterrenkunde gedurende een lange reeks van jaren; op de oorkonde: Hart van Maan en Planeten, heelal-gids voor jong en oud, uitgereikt 13 november 1999 (Zenit 2000, 46).
34 1998 45 Bob van Slooten Systematische waarnemingen van zonnevlekken over 18 jaar, uitgereikt 14 november 1998 (Zenit 1999, 69).
33 1997 44 E. Peter Bus (overleden 25 juni 2016) Onderzoek naar en publicaties over kometen, uitgereikt 8 november 1997 (Zenit 1998, 13).
43 Alex H. Scholten
32 1996 42 Eddy W. Echternach Briljante artikelen in het tijdschrift Zenit, bijzondere vermelding van rubriek Amateurs Actief, uitgereikt 9 november 1996 (Zenit 1996, 479).
31 1995 41 Simon J. van Leverink Popularisering in de regio Alkmaar en prestaties in de Werkgroep Meteoren, uitgereikt 28 oktober 1995 (Zenit 1996, 31).
40 Pieter A. Koning (overleden 15 mei 2018) Popularisering in Gelderland, uitgereikt 28 oktober 1995 (Zenit 1996, 31).
30 1994 39 Adri A. Gerritsen Voorspellings- en reductieprogrammatuur sterbedekkingen, uitgereikt 16 oktober 1994 (Zenit 1995, 20).
29 1993 38 Harry A.H. Balster Bijdrage aan internationaal netwerk van zonswaarnemingen, inzet voor amateur-sterrenkunde in regio Nijmegen, als voorzitter van Werkgroep Zon, en voor behoud van de telescopen van de Universiteit Nijmegen, uitgereikt 2 oktober 1993 (Zenit 1993, 532 en 1994, 388).
28 1992 37 John S. Sussenbach Verdiensten voor de Werkgroep Astrofotografie, bijzondere bijdragen aan Zenit en Sterrengids, astrofotografie met grensverleggende technieken, uitgereikt 19 december 1992 (Zenit 1993, 116 en 390).
27 1991 36 Felix C.M. Bettonvil Meteorenonderzoek met name de Glanerbrug-meteoriet, uitgereikt 7 december 1991 (Zenit 1992, 211).
35 Urian J. Poerink
26 1990 34 Huub F. Mizee Belangrijke bijdrage aan vaststelling aantal onweersdagen in 12 jaar en aan verbetering van detectiemogelijkheden van blikseminslagen, uitgereikt 19 december 1990 (Zenit 1991, 133).
25 1989 33 Martijn A.M. van Venrooij Fundamenteel en grensverleggend onderzoek op het terrein der optica van telescopen (boek Telescope Optics, Evaluation and Design, uitg. Willmann-Bell, Richmond, USA, 1988), uitgereikt 16 december 1989 (Zenit 1990, 114).
32 Harrie G.J. Rutten
24 1988 31 mr. Guus A.W.C. baron van Hemert tot Dingshof (overleden 3 mei 1994, Zenit 1994, 345) Organisatorische en publicistische activiteiten, uitgereikt 17 december 1988 (Zenit 1989, 100).
30 Wil C. Carton Herberekening in Nederland zichtbare eclips 3 mei 1715, uitgereikt 17 december 1988 (Zenit 1989, 100).
23 1987 29 Wil Tirion Verbetering cartografie sterrenatlassen, uitgereikt 7 november 1987 (Zenit 1988, 33 en 165).
22 1986 Werkgroep Kometen Door gezamenlijke inspanning tot stand gebrachte reeks van waarnemingen van hoge kwaliteit, op basis van zeer verdienstelijk sterrenkundig onderzoek, uitgereikt 1 november 1986 (Zenit 1987, 2 en 135).
21 1985 28 Wim F. Gielingh Redactie Sterrengidsen, uitgereikt 2 november 1985 (Zenit 1986, 35).
20 1984 27 Joop Piekema Onderzoek naar de frequentie en de dikte van sneeuwdekken in Nederland (KNMI T.R. 50 en 51, Zenit 1984, 492), uitgereikt 3 november 1984 (Zenit 1985, 51).
26 Jan van der Horst
19 1981 (ar-chief fout 1980) 25 Cor Booy (overleden 13 augustus 2016) Sterbedekking- en meteorenwaarnemingen, uitgereikt 31 oktober 1981 (Zenit 1982, 224).
24 Joh.B. Prinsze (overleden 31 oktober 1988) Opzetten van voorlichtingsmateriaal en vele lezingen, uitgereikt 31 oktober 1981 (Zenit 1982, 224).
18 1980 23 George W.E. Beekman Popularisering van de sterrenkunde in Nederland, extra inspanningen voor redactie Zenit (Zenit 1981, 474), uitgereikt 21 november 1981 (Zenit 1982, 127).
17 1978 22 Dik Schmidt (overleden 16 oktober 1992, Zenit 1993, 47) Sterbedekkingen, uitgereikt 11 november 1978 (Zenit 1979, 112).
16 1976 21 Henk Nieuwenhuis Popularisering van de sterrenkunde met exposities, lezingen en waarnemingsavonden, uitgereikt 30 oktober 1976 (Zenit 1977, 106).
15 1975 20 Hennie H. Gosemeijer (overleden 14 juli 1999, Zenit 1999, 447) Kunstmaanwaarnemingen en popularisering in Twente, uitgereikt 8 mei 1976 (Zenit 1976, 247; daar staat foutief prijs 1976).
14 1974 19 M. Alberts (overleden 19 november 2003) Meteorenfotografie, uitgereikt 11 mei 1974 (Zenit juli/augustus 1974, 17).
13 1972 18 F. Ynsen Onderzoek historisch winterweer (KNMI W.R. 74-2, 1974, HD 1973, 14), uitgereikt 19 mei 1973 (HD 1973, 218).
12 1971 17 Ben C.J. Apeldoorn Waarnemingen en fotografie meteoren (HD 1972, 228; daar staat foutief prijs 1972).
11 1970 16 Georg Comello Waarnemen veranderlijke sterren, uitgereikt 24 oktober 1970 (HD 1970, 299).
15 J.P.A. Veerkamp (overleden in 1992, zie jaarverslag WG Veranderlijke Sterren)
14 Henk Feijth (overleden 11 mei 1997, Zenit 1997, 330)
10 1969 13 Harke Terpstra (overleden 31 mei 1997, Zenit 1997, 367 en 408) Restauratie uurwerk Eisinga, uitgereikt 11 april 1970 (HD 1970, 140 en 1971, 103; in HD verwarring over jaar van de prijs).
9 1966 12 Johan Degewij Waarnemingen en fotografie meteoren, uitgereikt 29 april 1967 (HD 1967, 252).
8 1965 11 Jean Meeus Talrijke publicaties en berekeningen, o.a. Sterrengidsen, Canon of Solar Eclipses, toegekend 16 april 1966 (HD 1966, 213), uitgereikt 20 augustus 1966 (HD 1967, 92).
7 1962 10 L.J. Lantwaard (overleden 14 augustus 1997) Constructie van een off-axis kijker en tijdregistratie kunstmanen met zelf ontwikkelde fotografische techniek, uitgereikt 30 maart 1963 (HD 1963, 175 en 1964, 19).
9 J. Muytjens (overleden) Positie- en tijdregistratie kunstmanen met zelf gebouwde Schmidt camera, uitgereikt 30 maart 1963 (HD 1963, 175 en 1964, 19).
6 1961 8 Tjomme E. de Vries (overleden 12 januari 1975, Zenit 1975, 3) Studie maanoppervlak, uitgereikt 14 april 1962 (HD 1962, 139).
5 1957 7 Thomas van Dijk Meting uraniumgehalte meteorieten via kern-emulsietechniek bepaalde als eerste de radioactiviteit van meteorieten, uitgereikt 29 maart 1958 (HD 1958, 101, 201).
4 1954 6 Johan C. van der Meulen (overleden 3 december 1995, Zenit 1996, 78) Vervaardiging 10 slingeruurwerken voor tijdregistratie sterbedekkingen en inrichting tijddienst 1e amateur eclipskamp te Figeholm 1954, uitgereikt 5 maart 1955 (HD 1955, 81).
5 Berend J. Vastenholt (overleden 15 november 1982, Zenit 1983, 134)
3 1952 4 Prof.mr.dr. George van den Bergh (overleden 3 oktober 1966, HD 1967, 190) Boek over regelmaat data zonsverduisteringen, uitgereikt 7 maart 1953 (HD 1953, 82).
2 1950 3 Arie Mak (overleden 25 april 2007, Zenit juli/augustus 2007, 352) Verdienstelijk werk als voorzitter Werkgroep Sterbedekkingen, bewerking waarnemingen Marsbedekking 24 februari 1948, uitgereikt 24 februari 1951 (HD 1951, 120, 198).
1 1945 2 A. van Sluiters Langperiodieke veranderlijken en in het bijzonder bewerking van de koordenmetingen aan eclips 10 september 1942, uitgereikt 23 februari 1946 (HD 1946, 19, 69).
1 A.J. Aalders (overleden 1955, HD 1955, 123) Wolkenfotografie (ook als kleurenfotografie), uitgereikt 23 februari 1946 (HD 1946, 19, 67).
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki