Donaties

Donaties vormen elk jaar een heel belangrijk bestanddeel van de inkomsten van de KNVWS, die verder bestaan uit de contributies van de lid-organisaties en een klein bedrag per Zenit-abonnee. Daarnaast heeft de KNVWS een verenigingskapitaal dat vroeger door leden is bijeengebracht om de revenuen te kunnen gebruiken. Het grootste deel van haar middelen zet de KNVWS in voor het stimuleren van landelijke en regionale publieksactiviteiten. Zoals regionale symposia, het aanvullen van instrumentaria van publiekssterrenwachten, exposities, restauraties en andere projecten. Uiteraard geldt: hoe meer middelen er beschikbaar komen, hoe sterker al deze diverse activiteiten kunnen worden gestimuleerd.

Het Bestuur vraagt daarom een donatie van iedereen die de verdere ontwikkeling van de amateur sterrenkunde en weerkunde belangrijk vindt. Laat meer mensen meegenieten van al het moois dat de hemelkoepel ’s nachts en overdag te bieden heeft!
Een donatie leidt niet tot het vervolgens ontvangen van facturen.
Maak uw donatie over op bankrekening NL69 ABNA 0519 3109 34 ten name van de KNVWS – Paterswolde onder vermelding van ‘donatie’.

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki