Over de KNVWS

Al sinds 1901 zijn amateurs actief in de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (Engels: Royal Netherlands Association for Meteorology and Astronomy).

De KNVWS verenigt organisaties die instemmen met haar doel, en de personen die daar lid van zijn of bij zijn aangesloten. Haar doel is de populair-wetenschappelijke beoefening en verbreiding van weer- en sterrenkunde (statuten).

In de KNVWS doen veel amateurs zelf waarnemingen van het weer, de zon of aan de nachthemel of bouwen kijkers. Anderen verdiepen hun kennis via lezingen, excursies, boeken en tijdschriften. Ze zijn actief bij publieksavonden. De KNVWS organiseert Landelijke Sterrenkijkdagen waaraan binnen en buiten de KNVWS veel kijkadressen meedoen. (Vanaf 1976 werden de eerste 37 door Stichting De Koepel georganiseerd). In 2019 start de KNVWS met de organisatie van een Landelijke Zonnekijkdag.

De KNVWS werkt mee aan de uitgave van maandblad Zenit en de Sterrengids. Jaarlijks organiseert de KNVWS een populair-wetenschappelijk symposium, en enkele bijeenkomsten voor amateurs.

De KNVWS is een federatie van verenigingen/stichtingen met een veelheid aan activiteiten, ook bij u in de buurt. Er is een Jongeren Werkgroep (met afdelingen). Iedere vereniging/stichting heft een eigen (bescheiden) contributie/donatie, de meeste hebben een eigen mededelingenblad.

De KNVWS heeft een sprekerslijst voor de lid-organisaties. Besturen kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris

"Copernicus" en Planetoïde (6133) Royaldutchastro

Print Op voorstel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) heet een ster met 5 planeten op 40 lichtjaar afstand in de Kreeft: 55 (rho1) Cancri nu Copernicus. Zijn exoplaneten hebben daarbij de namen: Janssen, Galileo, Brahe, Harriot en Lipperhey (van binnen naar buiten) gekregen. „Copernicus” is zichtbaar met een veldkijker (op echt donkere plaatsen met het blote oog).

Als beloning kon de KNVWS haar naam geven aan een planetoïde. Planetoïde 1990 RC3 heet nu (6133) Royaldutchastro. De 9,5 km grote rots tussen Mars en Jupiter draait in 3,89 jaar om de Zon. Er zijn nu 362 planetoïden waarvan de naam met Nederland verband houdt.

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki