Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

contact [2016/10/13 11:14]
jan [Contact]
contact [2018/09/06 17:55] (huidige)
jan [Contact]
Regel 1: Regel 1:
 ====== Contact ====== ====== Contact ======
  
-Secretariaat van de KNVWS:+[[http://www.facebook.com/KNVWSWeerSterren|facebook]] [[http://twitter.com/knvweersterren|twitter @KNVWeerSterren]] 
 + 
 +Briefpost KNVWS:
  
-  * Drs. Jan A. de Boer 
   * Prinses Irenelaan 1   * Prinses Irenelaan 1
   * 9765 AL Paterswolde   * 9765 AL Paterswolde
-  * Telefoon 050 3094290 
-  * E-mail: <j.a.de.boer@rug.nl> 
  
-[[http://www.facebook.com/KNVWSWeerSterren|facebook]] [[http://twitter.com/knvweersterren|twitter @KNVWeerSterren]]+Contact voor pers: [[pers@knvws.nl]]\\ 
 +Vragen van publiek: [[vragen@knvws.nl]]\\ 
 +Webbeheer: [[webbeheer@knvws.nl]]
  
-De KNVWS is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder 40477437. [[http://www.astro.rug.nl/~nvws/wwwev.htm|Naar contactgegevens KNVWS bestuur en de lid-organisaties]].+Bestuur ([[bestuur@knvws.nl]]): 
 + 
 +Voorzitter: Dr. S.J. de Vet, [[voorzitter@knvws.nl]]\\ 
 +Secretaris: vacant\\ 
 +Penningmeester: Dr. M.J.N. Jacobs, [[penningmeester@knvws.nl]]\\ 
 +Dhr. J. Kuiper, kuiper@knmi.nl\\ 
 +Dhr. K.J.J. Mook, ator2338@xs4all.nl \\ 
 +Dhr. U.J. Poerink, poerinku@planet.nl\\ 
 +Dhr. H.G.J. Rutten,  h.g.j.rutten@home.nl\\ 
 +Dhr. C. Chatziantoniou (JWG),  crnchtzntn@gmail.com 
 + 
 +De KNVWS is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder 40477437. \\ 
 +Bankrekening NL69 ABNA 0519 3109 34 ten name van de KNVWS, Paterswolde.
  
 ===== Melden van vuurbollen of meteorieten ===== ===== Melden van vuurbollen of meteorieten =====
  
-Met //vuurbollen// bedoelen we extreem heldere meteoren ("vallende sterren"). [[http://werkgroepmeteoren.nl/vuurbol-melden/|S.v.p. online melden wat u zag via deze link]].+Met //vuurbollen// bedoelen we extreem heldere meteoren ("vallende sterren"). [[http://werkgroepmeteoren.nl/vuurbol-melden/|S.v.p. online melden wat u zag via deze link]].\\ 
 +Geluid van een vuurbol? [[http://www.allesoversterrenkunde.nl/!/actueel/nieuws/_detail/gli/mysterieus-geluid-van-vuurbol-mogelijk-veroorzaakt/|Allesoversterrenkunde.nl]] meldde een verklaring.
  
-Een mogelijk restant op Aarde van een meteoor heet een //meteoriet//. Als u een denkt te vinden kunt u op de [[http://werkgroepmeteoren.nl/meteorieten/|webpagina over meteorieten]] nalezen hoe ze er uit zien. Aan het eind van die pagina staat een telefoonnummer voor het melden van meteorieten.+Een mogelijk restant op Aarde van een meteoor heet een //meteoriet//. Als u een denkt te vinden kunt u op de [[http://werkgroepmeteoren.nl/meteoriet-documentatie-centrum/|webpagina over meteorieten]] nalezen hoe ze er uit zien. Aan het eind van die pagina staat een telefoonnummer voor het melden van meteorieten.
  
 ===== Gratis e-maillijst ===== ===== Gratis e-maillijst =====
Regel 26: Regel 40:
 ===== Bestuur en Lid-organisaties ===== ===== Bestuur en Lid-organisaties =====
  
-Leden van het KNVWS-bestuur worden door Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode van 4 jaar. Zie voor de huidige leden de [[http://www.astro.rug.nl/~nvws/wwwev.htm|lijst bestuursadressen]]+Leden van het KNVWS-bestuur worden door Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode van 4 jaar. Zie voor de huidige lid-organisaties [[regionaal]], [[activiteiten]] en [[sterrenwachten]].
- +
-Op deze lijst vindt u ook adressen van lid-organisaties.+
  
 ===== Informatie over logo KNVWS ===== ===== Informatie over logo KNVWS =====
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki