Contact

facebook twitter @KNVWeerSterren

Briefpost KNVWS:

  • Prinses Irenelaan 1
  • 9765 AL Paterswolde

Contact voor pers: pers@knvws.nl
Vragen van publiek: vragen@knvws.nl
Webbeheer: webbeheer@knvws.nl

Bestuur:

Voorzitter: Dr. S.J. de Vet, voorzitter@knvws.nl
Secretaris: vacant
Penningmeester: Dr. M.J.N. Jacobs, penningmeester@knvws.nl
Dhr. J. Kuiper, kuiper@knmi.nl
Dhr. K.J.J. Mook, ator2338@xs4all.nl
Dhr. U.J. Poerink, poerinku@planet.nl
Dhr. H.G.J. Rutten, h.g.j.rutten@home.nl
Dhr. C. Chatziantoniou (JWG), crnchtzntn@gmail.com

De KNVWS is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder 40477437.
Bankrekening NL69 ABNA 0519 3109 34 ten name van de KNVWS, Paterswolde.

Melden van vuurbollen of meteorieten

Met vuurbollen bedoelen we extreem heldere meteoren („vallende sterren”). S.v.p. online melden wat u zag via deze link.
Geluid van een vuurbol? Allesoversterrenkunde.nl meldde een verklaring.

Een mogelijk restant op Aarde van een meteoor heet een meteoriet. Als u een denkt te vinden kunt u op de webpagina over meteorieten nalezen hoe ze er uit zien. Aan het eind van die pagina staat een telefoonnummer voor het melden van meteorieten.

Gratis e-maillijst

ASTRO-EN-METEO is een e-maillijst voor het uitwisselen van berichten. Abonneren is vrij, abonnees kunnen zelf ook mail naar de lijst sturen. De KNVWS Nieuwsbrief wordt ook naar de abonnees gemaild. Zie uitleg over e-mail-lijst, gratis abonneren, de gearchiveerde mails, enz.

Bestuur en Lid-organisaties

Leden van het KNVWS-bestuur worden door Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode van 4 jaar. Zie voor de huidige lid-organisaties regionaal, activiteiten en sterrenwachten.

Informatie over logo KNVWS

knvwsklein.jpgHet KNVWS logo kan worden gebruikt bij uitingen van de KNVWS en van haar lid-organisaties.
Bestanden van de juiste versies van het logo en uitleg van de ontwerper vindt u hier.

Informatie over logo VLBF

Bij het naar buiten brengen van activiteiten die door het Van Leeuwen Boomkamp Fonds (mede) zijn gefinancierd, dient zoveel mogelijk de naam van de stichting te worden vermeld. Hierbij staat het logo in lage resolutie. Voor drukwerk is er een logo in hoge resolutie.

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki