Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 18 mei 2019 13.30 uur, 9e Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Oude Leidse Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden.
Toegankelijk voor afvaardigingen van besturen van lid-organisaties, ereleden van de KNVWS en genodigden van het KNVWS-bestuur.

Bij de lid-organisaties aangesloten personen: opmerkingen over de stukken s.v.p. doorgeven via uw bestuur.

Route en parkeren

Uitleg over de bereikbaarheid van de oude Leidse Sterrewacht en het t/m 17 mei aanmelden voor parkeren gehandicapten staat in: parkeren_leiden_18.pdf

Bestanden lezen/downloaden

Voor het printen van bestanden is het aan te bevelen ze eerst naar uw computer te downloaden.
uitnodiging_en_agenda_alv2019.pdf Agenda en vermelding vergaderstukken
alvknvwsmachtiging.docx; niet nodig voor bestuursleden die bij de KNVWS zijn geregistreerd.
alv08notulen.pdf
knvws_jaarverslag_2018.pdf
rapport_knvws_2018.pdf
knvws_begroting_2019.pdf
privacyverklaring-knvws_v2019.pdf
De KNVWS zoekt evenals vorig jaar naar mensen die interesse hebben het beleid van de KNVWS mede vorm te geven. Prioriteit is er voor de commissies Financiën en bestedingen en die voor Digitale Media werving-voor-commissies-knvws.pdf

Foto's

© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki