Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

agenda [2018/09/14 09:50]
martien [2018]
agenda [2018/12/07 10:50] (huidige)
sebastiaan [Kalender landelijke activiteiten KNVWS]
Regel 10: Regel 10:
   * [[http://www.vvs.be/agenda|Agenda]] van de Vereniging voor Sterrenkunde in België.   * [[http://www.vvs.be/agenda|Agenda]] van de Vereniging voor Sterrenkunde in België.
 ===== Kalender landelijke activiteiten KNVWS ===== ===== Kalender landelijke activiteiten KNVWS =====
-S.v.p. samenloop van data van landelijke activiteiten vermijden//Geef data voor deze lijst door aan [[contact|de secretaris]]// en voor de //agenda in Zenit// aan <info@zenitonline.nl>, ook het adres voor een //stukje in Zenit//.\\ +Onderstaand overzicht geeft een beeld van de landelijke activiteiten waar de KNVWS of haar leden aan meewerkenHeeft jouw vereniging een activiteit die hier vermeld kan worden? Geef de data voor dit overzicht door aan <webbeheer@knvws.nl> en voor de agenda in Zenit aan <info@zenitonline.nl>, ook het adres voor een stukje in Zenit.\\ 
-bijgewerkt 6 september 2018:+//Laatst bijgewerkt: 7 december 2018://
  
  
  
- 
-====  2018  ==== 
- 
-29 september Gecombineerde bijeenkomst van de [[http://www.doa-site.nl/|SterbedekkersDag]] en de [[http://www.dmpa.nl/|Kleine Planetendag]]. Plaats: [[http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl/|Volkssterrenwacht Bussloo]].\\ 
-29 september Bijeenkomst vertegenwoordigers publiekssterrenwachten, bespreking mogelijkheden Radioastronomie-faciliteit voor publiekssterrenwachten. Sterrenwacht Midden Nederland. Info:  [[info@sterrenwacht-mn.nl]]. Op uitnodiging.\\ 
-20 oktober Najaarsbijeenkomst Werkgroep Astrofotografie\\ 
-27 oktober Nacht van de Nacht https://www.nachtvandenacht.nl/\\    
-10 november Astrodag 2018 (113e Amateurbijeenkomst), Goirle 
  
  
 ====  2019  ==== ====  2019  ====
- +**10-13 januari** - Nederland kijkt sterren tijdens [[http://www.astronomie.nl/#!/iau100/_detail/gli/nederland-kijkt-sterren-van-10-13-januari-2019/|100 Hours of Astronomy]].\\ 
-15-17 maart 43e Landelijke Sterrenkijkdagen\\ +**15-17 maart** - 43e Landelijke Sterrenkijkdagen\\ 
-23 maart [[http://www.gvws.info/symposium.html|GVWS/KNVWS symposium]] over de Atacama Large Millimeter Array, te Groningen\\ +**23 maart** - [[http://www.gvws.info/symposium.html|GVWS/KNVWS symposium]] Atacama Large Millimeter Array, te Groningen\\ 
-18 mei Algemene Ledenvergadering, plaats nog te bepalen (voor afvaardigingen van besturen lid-organisaties)\\ +**6 april** - Sterbedekkersdag - Kleine Planetendag, een bijeenkomst van de werkgroepen Sterbedekkingen en Kleine Planeten. Volksterrenwacht 
-26 oktober Nacht van de Nacht+Bussloo.\\ 
 +**13 april** - [[https://mailchi.mp/bb7578aff459/test-2915361|IAU100 amateurdag]] in Brussel.\\ 
 +**18 mei** - Algemene Ledenvergadering, plaats nog te bepalen (voor afvaardigingen van besturen lid-organisaties)\\ 
 +**7 juli** - Landelijke Zonnekijkdag (NIEUW!)\\ 
 +**12-13 juli** - [[https://onthemoonagain.org|On the Moon Again]] kijken naar de maan in het kader van het 50 jarig maanlandingsjubileum\\ 
 +**1 september** - Dies Natalis, de verjaardag van de KNVWS\\ 
 +**5-6 oktober** - Weekend van de Wetenschap\\ 
 +**26 oktober** - Nacht van de Nacht\\ 
 +**11 november** - Mercuriusovergang\\
© KNVWS | KvK Utrecht 40477437
Recent changes RSS feed Powered by PHP Driven by DokuWiki