Inhoud

Publicaties

Zenit

Het maandblad Zenit is tevens verenigingsorgaan van de KNVWS. Zenit is het blad voor belangstellenden en amateurs op het gebied van weer- en sterrenkunde, met aandacht voor recente ontwikkelingen en met waarneemtips voor de actieve amateur.
Verschillende lid-organisaties van de KNVWS geven ook een eigen periodiek uit.

Sterrengids

De Sterrengids verschijnt sinds 1938 en wordt in opdracht van de KNVWS uitgegeven door Stip Media.

Jaarverslag

Jaarverslag over 2015

Nieuwsbrief

E-mail over nieuwe nummers van de Nieuwsbrief gaat naar e-maillijst-abonnees, bestuursleden in de KNVWS en ereleden. Kopij (kan worden ingekort) sturen aan de secretaris. Gratis download leesprogramma voor pdf-bestanden: www.adobe.com/nl
Zie uitleg over e-mail-lijst, gratis abonneren enz.

Inhoud nr. 13: Dr. J. van der Biltprijs 2017 toegekend aan Jac. Brosens == Zilveren Anjer voor Jan Buisman == KNVWS Symposium Klimaat op aardachtige planeten == Astrodag - najaars-bijeenkomst amateurs op 11 november == Aankondigingen 2017 == Oude nummers Zenit

Downloads Nieuwsbrief

Nr. 13 augustus 2017
Nr. 12 febtruari 2017
Nr. 11 september 2016
Nr. 10 februari 2016
Nr. 9 augustus 2015
Nr. 8 maart 2015
Nr. 7 oktober 2014
Nr. 6 augustus 2014
Nr. 5 december 2013
Nr. 4 oktober 2013
Nr. 3 maart 2013
Nr. 2 december 2012
Nr. 1 oktober 2012

Nieuwsbrief 1997-2002