Lid worden?

We zijn een federatie met lid-organisaties. U kunt lid worden van verenigingen en donateur/vrijwilliger van stichtingen, die lid zijn van de KNVWS. U bent dan „aangesloten bij de KNVWS”. In die organisaties ligt de kern van de activiteiten van de KNVWS en daar betaalt u dan ook contributie/donatie (zie regionaal, activiteiten of sterrenwachten). Een prachtige kans om daar zelf actief te zijn.
De KNVWS stelt ook rechtstreekse donaties op prijs. N.B. Alleen via een lid-organisatie kunt u „aangesloten zijn bij de KNVWS”.

We verwelkomen nieuwe lid-organisaties die ons willen helpen bij ons doel, het verspreiden en populariseren van weer- en sterrenkunde in Nederland (statuten KNVWS). Onze secretaris ontvangt graag een bericht van u en informeert u over de procedure. Vanaf 2012 is de contributie voor een vereniging/stichting €25/jaar.

Lid-organisaties van de KNVWS krijgen veschillende voordelen, we noemen er enkele: