Harrie Rutten: Kijkers voor kijkers en wat meer

Wanneer amateurtelescoopbouw in Nederland echt is begonnen is moeilijk te zeggen. Zeker is dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw het booming was. De geschiedenis van de instrumentele amateurwaarnemer is wat ouder. Reeds aan het begin van de vorige eeuw waren er amateur-waarnemers maar waren instrumenten zeer kostbaar. Die kostbaarheid uitte zich in relatief kleine instrumenten. Zo was in de jaren zestig van de vorige eeuw een 10 cm refractor een groot instrument. Nu heeft menig zoeker deze opening. Nieuwe productie technieken en computer gestuurde gereedschapswerktuigen maakten het mogelijk deze prijs te reduceren en maakte ze meer en meer bereikbaar voor de amateur met een kleinere beurs. Sinds China hèt goedkope productieland is, zijn zelfs grote kijkers bereikbaar voor de amateur. Daardoor is de amateur kijkerbouw behoorlijk  gekrompen. Desalniettemin zijn er nog steeds fanatici die zelf instrumenten bouwen. In de voordracht zal daarom zowel het zelfbouwinstrument als het koopinstrument van, voor en door de amateur de revue passeren. Uiteraard ligt het zwaartepunt in Nederland maar volledigheidshalve wordt ook de omgeving in ogenschouw genomen. Vooral zal aandacht besteedt worden aan tot welke prestaties de amateur tegenwoordig in staat is met zijn instrumeten te bereiken.