Aanmeldingsformulier voor het JWG Sterrenkundekamp 2021 (leeftijd 13-18)

Met dit online formulier kun je je aanmelden voor kamp. Lees het goed, vul het in, onderteken digitaal en verstuur het.

Het kamp vind plaats van zondag 1 tot en met vrijdag 13 augustus 2021 in groepsaccommodatie Ons Thuis, Ommel, Noord-Brabant

De kampprijs is rond de €380,- euro voor leden van de JWG of €399,- euro voor niet-leden.
Het deelnemersgeld kan je tot een week voor kamp overmaken op NL37INGB0001242312 t.n.v. Kampgroep Jongerenwerkgroep NVWS te Utrecht, onder vermelding van 'Ouderenkamp 2021' en je naam. Mocht dit niet mogelijk zijn, je kunt ook contant betalen bij aankomst (geef dat van tevoren even aan).

Vriendjesactie! Neem je een vriend(in), die nog geen lid is, mee op kamp en krijg 20,- euro terug. Laat op het aanmeldformulier van je vriend(in) weten dat jij ze hebt uitgenodigd en krijg bij de aankomst op kamp 20,- euro terug.

Gegevens deelnemer:
Gegevens ouder/verzorger
Adres
Verzekering
Overig

Volg je een dieet en/of heb je een voedselallergie?

Gebruik je bepaalde medicijnen? Zo ja, welke?:

Waarover zou je op kamp meer te weten willen komen?

Nieuwsbrief
JWG Lid

Niet leden worden bij aanmelding automatisch lid en betalen daarvoor eenmalig €19. Dit zit dan inbegrepen in de kampprijs. Indien het lidmaatschap niet opgezegd wordt, betaalt u jaarlijks contributie. Dit gaat in vanaf het volgende kalenderjaar.

SEPA-Machtiging

Vul het volgende in als je nog geen lid van de JWG bent, of als je al wel lid bent maar momenteel je lidmaatschapsgeld nog niet met automatische incasso betaalt. Ik geef de JWG toestemming om de contributie vanaf 2021 jaarlijks per automatische incasso te innen. De contributie voor 2020 bedraagt €29,- per jaar, of €14,- voor een extra gezinslid.

De incasso zal geïnd worden onder vermelding van ons incassant-ID NL38 ZZZ 4041 0847 0000. U kunt de incasso binnen 8 weken terugboeken. Dit houdt geen opzegging van het lidmaatschap in. Bij vragen over de incasso, contacteer Marijn Bliekendaal via bureau-jwg@sterrenkunde.nl

Verstuur

Door 'akkoord' te typen en het formulier te versturen, is de aanmelding definitief.

*Naar dit e-mailadres wordt tevens de factuur voor het lidmaatschap gestuurd. De kampprijs van OK-2021 is nog niet definitief maar zal rond de €380,- voor leden en €399,- voor niet-leden zijn (die daarmee automatisch en tot wederopzegging lid worden van de JWG. Wederopzegging dient te geschieden voor 1 december van dat jaar). Je aanmelding is pas definitief als je dit formulier ingevuld en ondertekend hebt verstuurd en daarvan een bevestiging hebt ontvangen per e-mail. Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Als je je laat inschrijft, loop je daarom het risico dat je op de wachtlijst komt te staan.

Als je bij aanvang van het kamp ouder bent dan 18 jaar kom je automatisch op de wachtlijst. Houd hier rekening mee! Gevonden voorwerpen worden aan het eind van het kamp 3 maanden bewaard. Op kamp worden foto’s gemaakt, deze kunnen voor publicitaire doeleinden van de JWG worden gebruikt, tenzij je hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. De privacyverklaring van de JWG is te vinden op: www.sterrenkunde.nl/jwg/privacyverklaring.

N.B. Het niet overmaken van het geld houdt nog geen afmelding in. Tot drie maanden voor het kamp is annulering gratis. Drie maanden tot een maand voor kamp zijn de annuleringskosten €12,-. Als je een maand tot twee weken voor kamp annuleert wordt de halve kampprijs in rekening gebracht. Daarna wordt bij annulering de volledige kampprijs in rekening gebracht.