Beste Leden der JWG,

Op 28 april 2012 zijn jullie allen vanaf 12:00 welkom op de sterrenwacht Sonneborgh in Utrecht. Op de website www.sterrenkunde.nl/jwg/alv is alle informatie te vinden over de ALV waaronder de jaarstukken. Deze zullen uiterlijk volgens de aangegeven datum online gezet worden. Het jaarverslag is al reeks te vinden.

De agenda is al online. Zoals jullie zien is deze korter dan andere jaren. Voornamelijk het gedeelte van afgelopen jaar is ingekort om meer te richten op de wat we over het bestuursjaar 2012 willen doen en de tijdsduur in te korten. Zo zal er o.a. geen ledenstatistiek meer zijn en ook zal er geen nadere toelichting meer gegeven worden over de verschillende commissies. Wel kunnen vragen hierover gesteld worden tijdens agendapunt 5; “jaarverslag over 2011”.

Een week voor de ALV zal een gedetailleerde agenda volgen waarbij meer inhoudelijk wordt ingegaan op de vergaderstukken. Mocht je vragen/opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met secretaris@sterrenkunde.nl.

Als kandidaat voor de functie van Secretaris willen we als hoofdbestuur graag Rafael Mostert nomineren.

Graag wil ik jullie er nog op wijzen dat er nog steeds dringend gezocht wordt naar een Hoofdredacteur Universum en Afdelingscoördinator. Hiervoor hebben wij alsnog geen geschikte kandidaten. Ga alstublieft actief zoeken naar mensen want onze wegen zijn uitgeput. en onze wegen zijn uitgeput.

Met vriendelijke groet,

Peter Perdijk Voorzitter der JWG