Vier het nieuwe jaar met de JWG

Op 5 januari organiseren we een nieuwjaarsborrel.
Iedereen is vanaf 20:00 welkom in ons stamcafé:
de Stichtse Taveerne
Twijnstraat 43, 3511 ZH Utrecht