Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nieuws:hugo_van_woerdenprijs [17-04-2012 15:39]
annikaatje
nieuws:hugo_van_woerdenprijs [08-05-2012 17:42] (huidige)
leon Stukje over nomineren weggehaald en foutieve naam gecorrigeerd
Regel 18: Regel 18:
 **Hugo van Woerdenprijs** **Hugo van Woerdenprijs**
  
-Sinds 1944 wordt de Dr. J. van der Bilt-prijs uitgereikt aan amateurs+Sinds 1944 wordt de Hugo van Woerdenprijs uitgereikt aan amateurs
 die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de weer- of die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de weer- of
 sterrenkunde. Om ook jongeren aan te moedigen bij te dragen op dit sterrenkunde. Om ook jongeren aan te moedigen bij te dragen op dit
Regel 39: Regel 39:
 van die leeftijd. Een extra eis is dat dit een amateur moet zijn: Hij van die leeftijd. Een extra eis is dat dit een amateur moet zijn: Hij
 of zij mag geen weer- of sterrenkunde als werk hebben of hebben gehad. of zij mag geen weer- of sterrenkunde als werk hebben of hebben gehad.
- 
-Iemand kan genomineerd worden voor deze prijs door contact op te nemen 
-met de secretaris van de KNVWS, Drs. J.A. de Boer, Pr. Irenelaan 1, 
-9765 AL Paterswolde, of j.a.de.boer@rug.nl . Hierbij moet natuurlijk 
-ook een motivatie gegeven worden waarom deze persoon de Hugo van 
-Woerdenprijs verdient. Een commissie van twee bestuursleden van de 
-KNVWS en een deskundige op het gebied van de weer- en/of sterrenkunde, 
-die niet in het bestuur van de KNVWS zit, adviseert vervolgens het 
-bestuur over de nominatie(s). Het bestuur neemt uiteindelijk de 
-beslissing of de Hugo van Woerdenprijs wordt uitgereikt en aan wie. 
-Het is hierbij mogelijk dat meerdere personen de prijs krijgen. In dat 
-geval wordt de prijs gedeeld. 
- 
-De Hugo van Woerdenprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. 
-Voor 2012 is er € 250,- beschikbaar gesteld uit de jaarlijkse 
-begroting van de KNVWS. Het bestuur wil de eerste Hugo van 
-Woerdenprijs komend voorjaar uitreiken, op de 103e Voorjaars 
-Amateursbijeenkomst op 21 april 2012 te Hoogeveen. 
- 
-We moedigen iedereen aan kandidaten te nomineren waarvan zij denken 
-dat deze de prijs verdient!