Meer sterrenkunde!

Wil je nog meer sterrenkunde op de sterrenwacht in leiden? Op deze pagina tonen wij nieuws van andere verenigingen die actief zijn op de sterrenwacht in Leiden.

Naast de JWG zijn nog twee andere verenigingen actief:

Hoewel deze verenigingen op volwassenen zijn gericht kan het toch dat ze bijeenkomsten organiseren die jij leuk vind.

6 juni 2019 - Quantum Mechanica voor beginners

Door Erik Kleiss

op donderdag 6 juni in de oude sterrewacht, Leiden

We leggen enkele basisprincipes van de quantummechanica uit zoals het deeltjes- en golf-karakter van materie en straling, de constante van Planck, de verklaring van de discrete energieniveaus van electronen , de onzekerheidsrelaties van Heisenberg, de Schrödinger vergelijking. We leggen ook uit hoe deze QM eigenaardigheden de waarneembare natuurkunde bepalen, zoals spectraallijnen, het Periodiek Systeem van de elementen, het Zeeman effect, en andere zaken van sterrenkundig belang.

Een beetje wiskundige kennis is handig maar geen vereiste. We kunnen het gebruik van natuurkundige formules natuurlijk niet vermijden en die worden uitgelegd, maar ingewikkeld rekenwerk is er niet bij. Begrip van de concepten is belangrijker dan details.

Het is de bedoeling dat na deze workshop bijvoorbeeld het lezen van populair-wetenschappelijke artikelen en begrijpen van lezingen makkelijker wordt.

We stellen het op prijs als U even laat weten aanwezig te zullen zijn via daedalus.leiden@gmail.com .

Namens de Daedalus groep,

Erik Kleiss

Daedalus: workshop 4 april en algemene avond 15 mei 2019

Op 4 april a.s. is de workshop 'Subatomaire fysica' door Max Duijsens. Ter introductie: “Over de ontdekkingen van elementaire deeltjes die hebben geleid tot het Standaard Model. Er wordt ook uitgelegd wat quarks, leptonen, hadronen en de vier wisselwerkingen zijn. Ook is er aandacht voor de ontdekking van het muon met een link naar de speciale relativiteitstheorie. Kosmische straling komt dus aan bod en wellicht ook een link naar de bronnen van kosmische straling.”

En op 15 mei houden we een algemene avond voor overleg over de activiteiten van afgelopen seizoen en plannen voor volgend seizoen. Korte impressies van de workshops, studiegroep en cursussen van afgelopen jaar. En we presenteren en inventariseren ideen voor activiteiten volgend seizoen, zoals cursussen, studiegroepen en excursies.. Kom dus hier heen - je eigen input is belangrijk om een interessant programma voor volgend jaar te kunnen opstellen.

Beide avonden zijn op de Oude Sterrewacht in Leiden en zijn van 20:00-22:00 uur.

3 mei 2018 - Extra workshop over de Kosmische Ladder

Locatie Oude Sterrewacht zaal C102, start om 20:00.

Het is een extraatje bij het eerste deel van „De kosmische ladder” van 5 april j.l.
We behandelen eventuele vragen van deelnemers n.a.v. het eerste deel, en gaan nader in op de opdrachten voor thuis. En maken meteen van de gelegenheid gebruik om wat sterrenkundige basiskennis (zoals b.v. magnitudes) op te frissen. Dat laatste is weer handig als voorkennis voor deel II van de kosmische ladder op 7 juni!.

Iedereen is van harte welkom maar de avond is in de eerste plaats bedoeld voor de oorspronkelijke deelnemers. Graag hebben we van tevoren een idee van het aantal deelnemers, laat dus weten of U komt via een email naar daedalus.leiden@gmail.com. Maar U bent ook zonder opgave nog steeds welkom.

Namens Daedalus,
Erik Kleiss

5 april 2018 - "De Kosmische Ladder"

Graag nodigt Daedalus U uit op deworkshop „De Kosmische Ladder” door Lambert Swaans.

Let Op: deze workshop wordt gehouden over twee avonden: 5 April en 7 juni 2018.

Onderwerp: Afstanden bepalen in het heelal

Toelichting: Sterrenkundigen hebben een veelheid aan methoden ontwikkeld om afstanden te berekenen van sterrenkundige objecten. Door die methodes aan elkaar te koppelen zijn we in staat de afstanden van objecten “dicht bij huis” zoals zon, maan en planeten te bepalen tot de afstanden van verre melkwegstelsels en zelfs de diameter van het voor ons waarneembare heelal.
Op deze twee workshopavonden passeren een tiental van deze methodes de revue. Op de eerste avond heeft de “theorie” de overhand en voer je als deelnemer wat kleine denk- en rekenopdrachten uit. De tweede avond (7 juni) ligt het accent op de praktijk, ga je zelf een relatie vinden om afstanden te kunnen berekenen tot nabijgelegen melkwegstelsels. Daarna is het een kleine kunst om zelf ook de Hubble-wet af te leiden waardoor we iets kunnen zeggen over de grootte en leeftijd van het heelal. Daarna heb je wel een flinke vakantie verdiend.

Attentie: Als je aan de workshop Sterevolutie hebt meegedaan heb je al ervaring opgedaan met een bepaalde afstandsmethode. Een ander basisingrediënt voor afstandsbepaling kwam aan de orde in de Workshop op 8 maart over Zwaartekracht en Beweging “Kepler, Huygens en Newton” van Johan van Kuilenburg, zie http://lwsk.nl/?page_id=809 .

Om een indruk te hebben van het aantal deelnemers verzoeken we U om uw deelname te melden op daedalus.leiden@gmail.com . Maar mocht U op het laatste moment nog willen aanhaken bent U nog steeds welkom.

Daedalus workshop zwaartekracht en beweging

“Kepler, Huygens, Newton”

door Johan van Kuilenburg

Donderdag 8 maart 2018, 20.00 uur
Oortzaal (C1.02) Oude Sterrewacht te Leiden

Daedalus, een samenwerking tussen LWSK en WLS, nodigt alle leden van LWSK, WLS, Kaiser en kader en oudere jeugd van de JWG van harte uit om mee te doen met de workshop 'zwaartekracht en beweging: Keppler, Huygens, Newton'.

We nemen dwergplaneten in de Kuipergordel waar, maar hoe ver staan die? Hoe kon Fritz Zwicky al in 1933 aantonen dat clusters van melkwegen heel veel donkere materie moeten bevatten? De James Webb telescoop, als opvolger van de Hubble telescoop, gaat ergens achter de Maan hangen – waarom daar en waarom precies zo ver? Op welke afstand moeten geostationaire satellieten staan? Hoe lang duurt het voor ik van één km hoogte op een komeet val? In september vorig jaar passeerde asteroïde Florence de aarde, zij had twee maantjes, van welk materiaal is Florence bijna zeker gemaakt? Als ik in een put dwars door de aarde val, hoe lang duurt het eer ik aan de andere kant ben?
De beweging van satellieten, planeten, en sterren, alles wordt bepaald door de zwaartekracht.
Met de theorieën van de geleerden Kepler, Huygens en Newton zijn dit soort vragen op te lossen. En ook met niet meer dan de gewone rekenkunde uit hun tijd (geen logaritmes, sinussen, enz.). Deelnemers krijgen de opgaven met een toelichting, en (tot slot) de antwoorden. Bij de uitwerking is alleen een eenvoudige rekenmachine nodig, en geen tekenmateriaal of iets dergelijks.

Aanmelden
Bij de voorbereiding van deze Daedalus-avond is het prettig een schatting van de opkomst te hebben. Daarom kun je je vooraf aanmelden bij daedalus.leiden@gmail.com . Maar ook zonder aanmelding ben je nog steeds welkom mocht je op het laatste moment toch kunnen komen.
Namens Daedalus ,

Erik Kleiss

Het Heelal '(re)vistied' 17 maart 2018

Heelal in zakformaat - 4 Het heelal ‘(re)visited’

Deze vierde dag van de cyclus ‘Heelal in zakformaat’ start met een korte samenvatting van de voorafgaande sessies en gaat vervolgens dieper in op enkele belangrijke thema’s.
Zo komt de theorie van het multiversum – er is niet één heelal, maar er zijn meerdere heelallen - uitgebreider aan de orde. Ook gaat de docent dieper in op het fenomeen van de donkere materie: wat is dat eigenlijk? En hoe weten we überhaupt dat dit mysterieuze goedje bestaat?
Een deel van de les wordt besteed aan onderwerpen die dichter bij huis liggen: de planeten in ons eigen zonnestelsel. En ook de ruimtevaart wordt behandeld, want veel van de nieuwste inzichten zijn gebaseerd op metingen en observaties die via ruimtevoertuigen en –instrumenten worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het werk van de Hubble-telescoop.
Tot slot is er ruimte om aandacht te besteden aan de allerlaatste nieuwtjes.

Prijs € 65,- 1 presentatie (incl. lunch)
Locatie de Sterrentuin

ML34 Datum zaterdag 17 maart 2018 10.00 – 16.00 uur

Voor meer informatie zie: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl

Hemelse Coördinatensystemen - Donderdag 8 februari 2018

Daedalus workshop
door Wim Nobel

Donderdag 8 februari 2018
20.00 uur
Oortzaal (C1.02) Oude Sterrewacht te Leiden

Daedalus, een samenwerking tussen LWSK en WLS, nodigt alle leden van LWSK, WLS, Kaiser en kader en oudere jeugd van de JWG van harte uit om mee te doen met de workshop Hemelse Coördinatensystemen.

Toelichting.

  • Hoe vindt je een ster?
  • Wat is er te zien op Rechte klimming 5u14m32,3s en Declinatie −8° 12' 6”?
  • Wat is rechte klimming eigenlijk?
  • Wat is de Galactische Equator? En is dat iets heel anders dan de Ecliptica?
  • Waar ligt het Lentepunt?
  • Wat is er speciaal aan de Poolster?

Wim Nobel zal de verschillende hemelse coördinatensystemen uitleggen en antwoord hebben op bovenstaande en vele andere vragen. Tussendoor lossen we dan ook samen enkele vraagstukken op. Neem een calculator met sin & cos functie mee.

Aanmelden
Bij de voorbereiding van deze Daedalus-avond is het prettig een schatting van de opkomst te hebben. Daarom kun je je vooraf aanmelden bij deadalus.leiden@gmail.com Maar ook zonder aanmelding ben je nog steeds welkom mocht je op het laatste moment toch kunnen komen.

Namens Daedalus ,

Erik Kleiss

Ons Melkwegstelsel - 11 Januari 2018

Daedalus nodigt alle leden van LWSK, WLS, Kaiser en kader en oudere jeugd van de JWG van harte uit om met onderstaande workshop mee te doen.

  • Onderwerp: Ons Melkwegstelsel
  • Facilitator: Isabel van Vledder
  • Datum/Tijd: Donderdag, 11 Januari 2018, 20:00 uur
  • Plaats: de Oude Sterrewacht Zaal, C102

Toelichting:
Melkwegstelsels zijn de grote bouwstenen van het heelal. Ons eigen melkwegstelsel kennen we het best. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van ons melkwegstelsel en hoe zijn we die te weten gekomen?

Neem svp een pen, papier en een rekenmachine mee naar de workshop.

Aanmelden:
Bij de voorbereiding van deze Daedalus-avond is het prettig een schatting van de opkomst te hebben. Daarom kun je je vooraf aanmelden bij Lex Scheers op lex.scheers@planet.nl. Maar ook zonder aanmelding ben je nog steeds welkom mocht je op het laatste moment toch kunnen komen.

Namens de Daedalus groep van WLS en LWSK,
met vriendelijke groet,
Erik Kleiss

Workshop Sterevolutie

Donderdag 14 december, Oude Sterrenwacht, Leiden

Bij de avond sterevolutie vorig jaar is veel aandacht besteed aan het HR-diagram (Hertzsprung-Russel diagram). Dit diagram is nuttig voor mensen die proberen de sterevolutie te begrijpen.

Wij gaan er op de workshopavond iets heel anders mee doen. We gaan de afstand bepalen van M12, een bolvormige sterrenhoop. Het lijkt of dit er helemaal niets mee te maken heeft maar schijn bedriegt. Deze toepassing zie je overal terug in de literatuur en op het internet. We volgen de instructies van een door de ESA ontwikkeld practicum voor middelbare scholieren.

We gaan meten op een foto van M12. Met die data gaan we een HR diagram maken en vervolgens zullen we de afstand tot M12 bepalen. Hoe we dat gaan doen zal ik op de avond uitleggen. Het is in principe heel eenvoudig. Na afloop zal je zien dat heel veel begrippen ineens op zijn plek vallen.

We beginnen met maximaal 15 minuten introductie om even snel een aantal zaken te herhalen. Daarna is het “aan de slag”. We gaan werken in groepen van twee personen (alleen mag ook). Afkijken en elkaar helpen moet! Tijdens het practicum is er alle tijd voor het beantwoorden van vragen.

Meenemen: * Moelijkheidsgraad: Iedereen kan het. * Potlood, gum en lineaal. * Rekenmachine (optioneel) * Goede ogen

Omdat we graag een schatting hebben van het aantal deelnemers verzoeken we je om ons te laten weten dat je komt via daedalus.leiden@gmail.com. Maar je bent ook nog welkom als je op het laatste moment toch besluit dat je kan komen.

Tot donderdag 14 december. Namens de Daedalus groep, Erik Kleiss