Oud Corona Nieuws

[update 26-03-2021]
Het gaat er met de corona er anders aan toe gaan dan we bij Leiden gewend zijn. We zullen elkaar niet op de Leidse Sterrenwacht ontmoeten maar online. Het verdere programma wordt op de speciaal daarvoor gemaakte pagina bekend gemaakt. Bijeenkomsten op de Leidse Sterrenwacht kunnen helaas voorlopig niet plaatsvinden.

Let op! De online bijeenkomsten vinden plaats via Zoom, een online video bel- en conferencing platform. We sturen voor de bijeenkomst een link naar je e-mailadres. Daarom is het in tegenstelling tot onze gebruikelijke bijeenkomsten wel nodig om je voor de online bijeenkomsten aan te melden, wat kan via dit formulier.

We kijken er erg naar uit om jullie weer te zien.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van JWG Afdeling Leiden

[update 07-09-2020]
Sterrenkundevereniging JWG afdeling Leiden en de Universiteit van Leiden hebben contact gehad om te kijken of we bijeenkomsten weer in het nieuwe seizoen kunnen laten doorgaan op de Leidse Sterrenwacht.

Op dit moment heeft het nog niet geleid tot een gedragen afspraken waarbij we bijeenkomsten op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Hierdoor konden we helaas geen JWG bijeenkomsten organiseren.

We vinden het super jammer dat we niet in het nieuwe seizoen weer konden beginnen. We blijven echter in goed gesprek en hopen vorderingen te kunnen maken om toch weer snel bijeenkomsten te kunnen plannen in de Oude Sterrenwacht.

Ik begrijp dat het heel jammer is dat we niet zoals vanouds bij elkaar kunnen komen. Ook nu er in de rest van Nederland steeds meer lijkt te kunnen. Gezond blijven is het belangrijkste.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van JWG Afdeling Leiden

[update 28-05-2020]
Met de nieuwe maatregelen leek er de mogelijkheid te ontstaan om toch nog een bijeenkomst te kunnen organiseren. De Leidse Universiteit hanteert een veilig beleid omtrent Corona waardoor de juni bijeenkomst uitgesloten is. Juni zou de laatste bijeenkomst zijn voor de zomervakantie en de JWG Zomderkampen.

We besloten geen bijeenkomsten meer te organiseren in het seizoen 2019/2020 en gaan ons volledig focussen om weer in het nieuwe seizoen 2020/2021 weer bijeenkomsten te organiseren voor alle leden van JWG Leiden en omstreken. Vrijdag 11 september 2020 hopen we jullie weer allemaal te zien in goede gezondheid. De eerste bijeenkomst staat al weer gepland

[update 08-05-2020]
Gisteren hebben we meer plannen van de overheid te horen gekregen over de mogelijke tijdpad waarop er weer bijeenkomsten georganiseerd mogen worden.

Het lijkt dat bijeenkomsten zoals die van de JWG misschien weer vanaf 1 juli mogelijk zijn. De sterrenwacht blijft in elk geval tot die tijd gesloten.

[update 10-04-2020]
Hoewel we van de overheid geen bijeenkomsten mogen organiseren in de sterrenwacht, hebben we besloten om vrijdag 17-04-2020 een digitale bijeenkomst te organiseren. We gaan een video meeting platform gebruiken om iedereen te verwelkomen. Het wordt spannend, want dit hebben wij ook nog nooit gedaan.

Op vrijdag 17-04-2020 om 19:30 krijgen we een prachtige lezing over nevels en gaswolken. We posten een uur voor die tijd een link op deze webpagina om een video meeting te bezoeken.

[update 31-03-2020]
De overheid heeft de maatregelen t/m 28 april 2020 verlengt.

[update 18-03-2020]
De Universiteit van Leiden heeft de JWG afdeling Leiding dringend verzocht geen bijeenkomsten te organiseren op de Leidse Sterrenwacht tot nader order en in elk geval tot 6 april 2020. Wij kijken naar alternatieven en zullen u via de website op de hoogte houden.

[update 12-03-2020]
Afdeling JWG Leiden en Omstreken (LEO) heeft besloten om de bijeenkomst van aanstaande vrijdag 13-03-2020 niet door te laten gaan.

Het RIVM en de overheid heeft verdere aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In de geest van die maatregelen hebben we besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan en sociale contact te minimaliseren.

Wij houden de situatie in de gaten en onderzoeken de impact voor de bijeenkomst van april.

[update 10-03-2020]
In Nederland zijn besmettingen met het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt) gemeld. JWG afdeling Leiden (LEO) volgt de aanbevelingen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Universiteit Leiden.

Dit betekent dat de afdelingsbijeenkomst in maart 2020 doorgaat en dat u deze kunt bezoeken tenzij adviezen van de RIVM of Universiteit van Leiden daar aanleiding toe geeft. Waakzaamheid is geboden en we adviseren u de bijeenkomst niet te bezoeken indien u verkoudheidsklachten of koorts heeft. Wanneer het advies van RIVM voor Leiden en omstreken of dat van de Universiteit Leiden verandert zullen wij dit communiceren via deze website.

Advies inwoners Noord-Brabant
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Wij adviseren bezoekers uit Noord-Brabant om onze bijeenkomst niet te bezoeken.