Stichting De Koepel beëindigt activiteiten

Het is jammer om mede te moeten delen dat stichting „De Koepel” zijn activiteiten voor de amateur astronomie in Nederland zal stoppen. De koepel heeft de JWG altijd gesteund in haar activiteiten o.a. met de uitgave van Sterren en Planeten en de huisvesting in Sonnenborgh.

Voor origineel persbericht: http://www.dekoepel.nl/

zie ook Astronomie.nl

Bij dezen namens de gehele JWG en stichting Universum, bedankt voor de samenwerking, de vriendschap en de astronomie.

Het hoofdbestuur der JWG