Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

kalenderkader [31-05-2014 16:13]
lucas_van_duin aangemaakt
kalenderkader [31-05-2014 16:14] (huidige)
lucas_van_duin
Regel 1: Regel 1:
-===== Activiteitenkalender ===== +===== Kaderkalender ===== 
-{{cal>d280gpl6u1cpe1hrsvqhtimb58%40group.calendar.google.com&showTitle=0&showNav=0&showPrint=0&showTabs=0&showCalendars=0&showTz=0&mode=AGENDA&wkst=1&bgcolor=%23FFFFFF&color=%232952A3&ctz=Europe%2FAmsterdam[700,300]|Calender}}+{{cal>qof6704nhuvn9aarc8up8l5cqg%40group.calendar.google.com&showTitle=0&showNav=0&showPrint=0&showTabs=0&showCalendars=0&showTz=0&mode=AGENDA&wkst=1&bgcolor=%23FFFFFF&color=%232952A3&ctz=Europe%2FAmsterdam[700,300]|Calender}}