Dit is een oude revisie van het document!


Incasso-Machtiging

SEPA-Machtiging

Als je de JWG toestemming wil geven om de contributie automatisch te incasseren, vul dan dit formulier in.

De incasso zal geïnd worden onder vermelding van ons incassant-ID NL38 ZZZ 4041 0847 0000. U kunt de incasso binnen 8 weken terugboeken. Dit houdt geen opzegging van het lidmaatschap in.