Hugo van Woerdenprijs 2014 – Oproep tot nominaties

Dit jaar is weer de Hugo van Woerdenprijs uitgereikt t, de aanmoedigingsprijs voor jonge amateur weer- en sterrenkundigen van de KNVWS. Anna Latour viel op door haar inzet bij het JWG lijfblad Universum en is genomineerd voor de prijs. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor het tijdschrift, in welke tijd het is overgegaan van een zwart-wit blad naar een full-color tijdschrift met eigentijdse layout.

Als voornaamste layouter was haar inzet hierbij onmisbaar. Het bestuur was het eens met de nominatie en op de voorjaarsbijeenkomst van de VAS Zuid-Drenthe is de prijs naar haar gegaan!

Ook komend jaar is het bestuur voornemens de Hugo van Woerdenprijs uit te reiken. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Hugo van Woerden, die van 1992 tot 2002 voorzitter van de KNVWS was, erevoorzitter van de KNVWS is en hoogleraar radiosterrenkunde aan de universiteit van Groningen is geweest. Hij heeft altijd amateurs en vooral jonge amateurs aangemoedigd om te helpen met sterrenkundig onderzoek. Alle junioren onder de vijfentwintig die zijn aangesloten een lid- organisatie van de KNVWS kunnen genomineerd worden. De genomineerde moet voor zijn leeftijd verstand van zaken over en inzicht in de weer- en/of sterrenkunde hebben getoond. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een lezing, onderzoek, waarneming of ontdekking, die uitzonderlijk is voor iemand van die leeftijd. Ook moet het een amateur weer- of sterrenkundige zijn!

Wilt u iemand nomineren? Neem dan voor 1 februari a.s. contact op met de secretaris van de KNVWS, Drs. J.A. de Boer, via e-mailadres j.a.de.boer@rug.nl of per post naar Pr. Irenelaan 1, 9765AL Paterswolde. De toekenning moet voor de Voor jaarsbijeenkomst rond zijn. Latere nominaties blijven in portefeuille voor de ronde 2015. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €250,-.

Meer informatie over de prijs staat op sterrenkunde.nl/knvws/hugo_van_woerdenprijs, zie voor de complete regeling www.astro.rug.nl/~nvws/besluitvwoerdenprijs.htm.