Hugo van Woerdenprijs

Wederom is vorig jaar de Hugo van Woerdenprijs uitgereikt, de aanmoedigingsprijs voor jonge amateur weer- en sterrenkundigen van de KNVWS. Casper van Donk heeft de prijs in de wacht gesleept, door op zijn 17e zelf de spiegel van zijn Newton telescoop te slijpen. Ook geeft hij sterrenkundige presentaties op zijn school, neemt deel aan sterrenkundige discussies bij sterrenwacht Phoenix in Lochem en zal in de toekomst enkele wekelijkse presentaties bij Phoenix inleiden.

Ook komend jaar wil het bestuur de Hugo van Woerdenprijs uitreiken. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Hugo van Woerden, die van 1992 tot 2002 voorzitter van de KNVWS was, erelid en erevoorzitter van de KNVWS is en emeritus hoogleraar radiosterrenkunde aan de universiteit van Groningen is. Hij heeft altijd amateurs en vooral jonge amateurs aangemoedigd om te helpen met sterrenkundig onderzoek.

Alle jongeren onder de vijfentwintig die JWG lid zijn kunnen genomineerd worden, net als jongeren van andere bij de KNVWS aangesloten verenigingen. De genomineerde moet voor zijn leeftijd verstand van zaken over en inzicht in de weer- en/of sterrenkunde hebben getoond. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een lezing, onderzoek, waarneming of ontdekking, die uitzonderlijk is voor iemand van die leeftijd. Ook moet het een amateur weer- of sterrenkundige zijn! Wil je iemand nomineren? Neem dan voor 1 februari 2015 contact op met de secretaris van de KNVWS, Drs. J.A. de Boer, via e-mailadres j.a.de.boer@rug.nl of per post naar Pr. Irenelaan 1, 9765AL Paterswolde. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250,-. Voor de details omtrent de procedure, zie de KNVWS website.