Een korte geschiedenis van de JWG

In 1967 sloot de Vereniging Jonge Sterrenkundige Amateurs, opgericht door Bert van Sprang, zich als Jongerenwerkgroep aan bij de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Naast oprichter van de JWG was Bert van Sprang mede-organisator van vele tientallen sterrenkundige zomer- en weekendkampen, initiatiefnemer van de International Astronomical Youth Camps, auteur van tientallen brochures over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen, mede-oprichter van de Belgische JVS (Jongeren Vereniging voor Sterrenkunde) en een centrale figuur in het grootschalige JWG-zelfbouwkijkerproject: onder zijn leiding zijn sinds 1975 ca. 400 lenzenkijkers gebouwd door jongeren vanaf 9 jaar.

Onder leiding van Bert groeide de JWG uit tot een vereniging met meer dan 1800 leden in Nederland.


Het eerste JWG jongerenkamp in 1976.

Covers van clubblad 'Universum' door de jaren heen.

Vandaag de dag is de JWG nog steeds een landelijke sterrenkunde vereniging ter popularisatie van sterrenkunde voor jongeren en door jongeren. Met meer dan 500 leden, verscheidene regionale afdelingen, zomerkampen en een fantastisch magazine 'Universum' is de JWG een begrip binnen de Nederlandse astronomische wereld. Al 50 jaar zetten wij ons in om jongeren kennis over de sterrenhemel bij te brengen en een platform te zijn voor alles wat sterrenkunde is.

In 2017 viert de JWG haar 50-jarige jubileum.