Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

cursussen [23-04-2013 13:16]
jasperpothoven
cursussen [14-09-2013 11:47] (huidige)
jasperpothoven
Regel 5: Regel 5:
 Gedurende 4 bijeenkomsten wordt er stapsgewijs uitleg gegeven over allerlei sterrenkunde onderwerpen zoals zwarte gaten de buitenaards leven en ruimtevaart. De praatjes worden gegevens door studenten natuur&sterrenkunde en amateur astronomen. Je krijgt een cursusboek om dingen in op te zoeken en een draaibare sterrenkaart om de hemel te kunnen verkennen. Gedurende 4 bijeenkomsten wordt er stapsgewijs uitleg gegeven over allerlei sterrenkunde onderwerpen zoals zwarte gaten de buitenaards leven en ruimtevaart. De praatjes worden gegevens door studenten natuur&sterrenkunde en amateur astronomen. Je krijgt een cursusboek om dingen in op te zoeken en een draaibare sterrenkaart om de hemel te kunnen verkennen.
 Als het helder zullen jullie samen met de leiding waarnemen en wordt er uitgelegd wat er allemaal aan de sterrenhemel te zien is.  Als het helder zullen jullie samen met de leiding waarnemen en wordt er uitgelegd wat er allemaal aan de sterrenhemel te zien is. 
- 
-__**Cursussen georganiseerd in 2013:**__ 
- 
-**Beginnerscursus JWG Eindhoven: 26 mei, 2 juni en 9 juni 2013.** \\ 
-Alle informatie over deze cursus vind je op [[eindhoven:cursus|deze speciale cursuspagina]]! 
-\\ 
-\\ 
-{{:dsc_2904.jpg?nolink&300 |}} 
-{{:sterrenkunde_voor_jongeren_2006_page_01.png?nolink&200|}}