Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

contact [02-09-2018 15:58]
fedorvdm [JWG-afdelingen]
contact [02-09-2018 15:58] (huidige)
fedorvdm [JWG-afdelingen]
Regel 80: Regel 80:
 **Stichting Universum**: \\ **Stichting Universum**: \\
 [[secretaris@stichtinguniversum.nl|Rafaël Mostert]] \\ [[secretaris@stichtinguniversum.nl|Rafaël Mostert]] \\
- 
 **Privacy en bescherming van persoonsgegevens**: \\ **Privacy en bescherming van persoonsgegevens**: \\
 [[privacyverklaring|Privacyverklaring]] [[privacyverklaring|Privacyverklaring]]