Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

balv2015 [16-10-2016 15:22] (huidige)
rafael aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +====== Bijzondere ALV 11 juli 2015 ======
 +
 +Beste JWG lid, 
 +
 +We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV)
 +
 +Wat is nou een Algemene leden vergadering?
 +{{ :joris-wijsneus_-_alv.png?nolink&200|}}
 +De JWG heeft iets meer dan 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 50 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan.
 +Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.
 + 
 +//Locatie// \\
 +De ALV wordt gehouden op de sterrenwacht Sonnenborgh\\
 +**Zonnenburg 2\\
 +3512 NL Utrecht**
 +
 +//Datum en tijd// \\
 +Op **11 juli**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 14:30, **opening vergadering 15:00**.
 + Toegang is gratis, voor de BBQ achteraf vragen we een bijdrage van 5 euro. Iedereen die de ALV heeft bijgewoond mag gratis mee BBQ-en! Stuur ons een [[secretaris@sterrenkunde.nl|mailtje]] als je bij de BBQ aanwezig wilt zijn zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de inkoop. Op deze bijzondere ALV presenteren we het foto-jaarverslag van 2014 en behandelen we de financiën die bij de vorige ALV niet besproken waren. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen: Jong, oud, actief of niet.
 +Als je wil kan je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.  
 + 
 +//Vacatures// \\
 +De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie **[[vacature|Vacaturepagina]]**
 +
 +Het HB draagt Mariska Weusten voor als algemeen bestuurslid. Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken nog een Tweede Penningmeester, Tweede Afdelingscoördinator, Algemeen Bestuurslid en een Hoofdredacteur voor de UV. Daarnaast zoeken we ook een landelijk bureau medewerker.
 +
 +Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]] of bellen naar 06-23598304.
 +
 +Hopelijk tot 11 juli!
 + 
 +Cyrano Chatziantoniou,\\
 +Secretaris der JWG\\
 + +31(0)623 598 304 \\
 +[[secretaris@sterrenkunde.nl]]
 +
 +===== Agenda =====
 +• Opening\\
 +• Ingekomen stukken\\
 +• Vaststelling van de agenda\\
 +• Mededelingen\\
 +• Notulen algemene ledenvergadering der JWG van 18 apr 2015\\
 +• Foto-jaarverslag over 2014\\
 +• Financiën boekjaar 2014\\
 +• Bestuursmutaties\\
 +• Kascommissie\\
 +• Wat verder ter tafel komt\\
 +• Rondvraag\\
 +• Sluiting\\
 +
 +
 +===== Vergaderstukken =====
 +
 +{{:alv:alv:notulen_alv_2015_-_v2.pdf|Notulen ALV 2015}}
 +
 +{{:alv:financieel_jaarverslag_2014.pdf|Financieel jaarverslag 2014}}
 +
 +
 +===== Bestuursmutaties =====
 +== Voorgestelde kandidaten ==
 +Voorgesteld worden Mariska Weusten en Jasper pothoven als algemeen bestuurslid.
 +
 +== Aftredende kandidaten ==
 +Er zullen geen leden aftreden.
 +
 +== Geplande samenstelling HB na ALV van 12 april 2015 ==
 +Daarnaast blijven de volgende personen in hun huidige rol in het HB:\\
 +• Voorzitter: **Rafaël Mostert** (dagelijks bestuur)\\
 +• Penningmeester: **Lucas van Duin** (dagelijks bestuur)\\
 +• Secretaris: **Cyrano Chatziantoniou** (dagelijks bestuur)\\
 +•       Afdelingscoördinator: **Zeb Németh** (algemeen bestuur)\\
 +•       Vrijwilligerscoördinator: **Rianne Plantenga** (algemeen bestuur)\\
 +• Landelijk bureau medewerker: **Jasper Pothoven** (algemeen bestuur)\\
 +• **Mariska Weusten** (algemeen bestuur)\\