Bijzondere ALV 20 november 2016

Beste JWG lid,

We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende bijzondere Algemene LedenVergadering (afgekort ALV).

Wat is nou een Algemene leden vergadering? De JWG heeft iets meer dan 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 50 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan.

Het onderwerp van de komende BALV is Stichting Universum.

Locatie
Anton Pannekoek Instituut Amsterdam, Science Park 904.

Tijd
We zullen starten om 11:00u.

Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar secretaris@sterrenkunde.nl of bellen naar 06-23598304.

Hopelijk tot 20 november!

Mariska Weusten,
Secretaris der JWG
+31(0)611 9631 48
secretaris@sterrenkunde.nl

Agenda

• Opening
• Ingekomen stukken
• Vaststelling van de agenda
• Mededelingen
• Notulen algemene ledenvergadering der JWG van 23 apr 2016
Stichting Universum
• Bestuursmutaties
• Raad van Commissarissen (van Stichting Universum)
• Wat verder ter tafel komt
• Rondvraag
• Sluiting

Vergaderstukken

Bestuursmutaties

Aftredende kandidaten

Jasper Pothoven en Nicky van Dijk

Geplande samenstelling HB na ALV van 12 april 2015

Daarnaast blijven de volgende personen in hun huidige rol in het HB:
• Voorzitter: Rafaël Mostert (dagelijks bestuur)
• Penningmeester: Lucas van Duin (dagelijks bestuur)
• Secretaris: Mariska Weusten (dagelijks bestuur)
• Vrijwilligerscoördinator: Rianne Plantenga (algemeen bestuur)
Cyrano Chatziantoniou (algemeen bestuur)
Landelijk bureau medewerker: Nicky van Dijk (geen onderdeel van bestuur)