Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

alv [27-06-2020 11:07]
thijsdes [Vergaderstukken]
alv [27-06-2020 12:30] (huidige)
thijsdes [Vergaderstukken]
Regel 72: Regel 72:
 {{:alv:alv:afrekening_2019_begroting_2020.pdf|Afrekening en begroting 2019 & 2020}}\\ {{:alv:alv:afrekening_2019_begroting_2020.pdf|Afrekening en begroting 2019 & 2020}}\\
 {{:alv:stuv_jaarverslag_2019.pdf|Jaarverslag Stichting Universum en Raad van Commissarissen}}\\ {{:alv:stuv_jaarverslag_2019.pdf|Jaarverslag Stichting Universum en Raad van Commissarissen}}\\
-{{:stuv_financien_alv2020.pdf|StUV Afrekening 2019 en Begroting 2020}}\\+{{:stuv_financien_alv2020.pdf|StUV Afrekening 2019 en Begroting 2019}}\\ 
 +{{:alv:stuv_begroting_2020.pdf|StUV begroting 2020}}
 ===== Bestuursmutaties ===== ===== Bestuursmutaties =====
 === Aftredende bestuurder === === Aftredende bestuurder ===