Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

alv [13-02-2020 21:34]
fedorvdm
alv [24-02-2020 13:44] (huidige)
fedorvdm [Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG]
Regel 18: Regel 18:
 //Datum en tijd// \\ //Datum en tijd// \\
 Op **zaterdag 18 april 2020**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**. Op **zaterdag 18 april 2020**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**.
- Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar te allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.+ Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.
 Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.   Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.  
    
Regel 41: Regel 41:
 • Ingekomen stukken\\ • Ingekomen stukken\\
 • Mededelingen en vaststelling van de agenda \\ • Mededelingen en vaststelling van de agenda \\
-• Notulen ALV der JWG van 4 mie 2019\\+• Notulen ALV der JWG van 4 mei 2019\\
 • Jaarverslag over 2019\\ • Jaarverslag over 2019\\
 • StUV\\ • StUV\\