Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

alv [04-05-2019 10:44]
fedorvdm [Vergaderstukken]
alv [27-06-2020 12:30] (huidige)
thijsdes [Vergaderstukken]
Regel 1: Regel 1:
-====== ALV 4 mei 2019 ======+====== ALV 27 juni 2020 ====== 
 +==== ALV verplaatst ===== 
 +De algemene ledenvergadering wordt in verband met COVID-19 verplaatst naar 27 juni 2020. Hopelijk is het dan mogelijk om weer veilig samen te komen, maar als dat niet zo is zal er een digitale ALV gehouden worden. Hierover zal voor 30 april meer informatie komen.
  
-===== Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG =====+ 
 +==== Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG =====
 Beste JWG lid,  Beste JWG lid, 
  
 We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV) We willen je graag van harte uitnodigen bij de komende Algemene LedenVergadering (afgekort ALV)
  
-Wat is nou een Algemene leden vergadering?+Wat is nou een Algemene ledenvergadering?
 {{ :joris-wijsneus_-_alv.png?nolink&200|}} {{ :joris-wijsneus_-_alv.png?nolink&200|}}
 De JWG heeft zo' n 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 50 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan. De JWG heeft zo' n 500 leden. Van deze leden zijn er ongeveer 50 actief in de besturen van afdelingen, kampen en verschillende commissies. Deze actieve leden zorgen voor activiteiten binnen de vereniging en zijn dus erg belangrijk om de JWG staande te houden. Het hoofdbestuur van de JWG houdt bij alle besturen een oogje in het zeil en neemt belangrijke beslissingen die de hele JWG aangaan.
 Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Een keer per jaar organiseert het hoofdbestuur een ALV, om uitleg en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.
 +Helaas is het dit jaar, in verband met het Coronavirus, niet mogelijk om met zijn allen in levende lijven samen te komen, daarom is er gekozen om de ALV dit jaar via het online platform Jitsi Meet te houden.
    
 //Locatie// \\ //Locatie// \\
-De ALV wordt gehouden op de sterrenwacht Sonnenborgh:\\ +De ALV wordt gehouden op het internet, middels Jitsi Meet. 
-**Zonnenburg 2\\ +Dit is volledig in-browser: je hoeft dus niets te downloaden! 
-3512 NL Utrecht**+In de bijlage vind je een screenshot van het programma met een beschrijving van de relevante knopjes. 
 +Waarschijnlijk ken je de basis van de etiquette van online conferenties inmiddels wel
 +  Zet je microfoon standaard uit, tenzij je de beurt hebt om te praten 
 +  Als je iets wil vragen of zeggen, gebruik je de knop om een hand op te steken, of type je een . (een punt) in de chat. 
 +  Als je een camera aanhebt, zorg dan dat dat niet te afleidend is voor anderen 
 +  Jitsi-specifiek: gebruik de Background-blurring NIET, dat vertraagt het signaal enorm. 
 +De vergadering zal dus plaatsvinden op Jitsi, je kunt de vergaderzaal bereiken via https://meet.jit.si/JWG-ALV-2020-op-afstand. Er zal een wachtwoord op de vergadering zitten, deze is per email verstuurd, en eventueel na te vragen met een mail naar [[jwg-bureau@sterrenkunde.nl]]. 
  
 //Datum en tijd// \\ //Datum en tijd// \\
-Op **zaterdag 4 mei 2019**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**. +Op **zaterdag 27 juni 2020**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**. 
- Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar te allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.+ Toegang is gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.
 Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.   Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.  
    
Regel 24: Regel 35:
 De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie **[[vacature|Vacaturepagina]]**. De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie **[[vacature|Vacaturepagina]]**.
  
-Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Voorzitter, Secretaris, Afdelingscoördinator, een Algemeen Bestuurslid Internetcommissie en een Algemeen bestuurslid Communicatiecommissie.+Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Secretaris, Afdelingscoördinator, Vrijwilligerscoördinator, een Algemeen Bestuurslid Internetcommissie en een Algemeen bestuurslid Communicatiecommissie.
  
-//Reiskosten// \\ 
-Ben jij een vrijwilliger voor de JWG? Dan worden jouw reiskosten misschien wel vergoed door de JWG! De JWG betaalt namelijk de reiskosten van één vrijwilliger van elk orgaan van de JWG. Wil je hier gebruik van maken? Stem dit dan even af met de rest van je afdeling of kamp en stuur een mailtje naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]]. 
  
 Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]]. Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]].
  
-Hopelijk tot 4 mei!+Hopelijk tot 27 juni!
    
-Fedor van den Meiracker,\\+Io van den Meiracker,\\
 Voorzitter der JWG\\ Voorzitter der JWG\\
 [[hb-list@sterrenkunde.nl]] [[hb-list@sterrenkunde.nl]]
Regel 39: Regel 48:
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
 • Opening \\ • Opening \\
-• Mededelingen en vaststelling van de agenda \\ 
 • Ingekomen stukken\\ • Ingekomen stukken\\
-• Notulen ALV der JWG van 21 april 2018\\ +• Mededelingen en vaststelling van de agenda \\ 
-• Jaarverslag over 2018\\+• Notulen ALV der JWG van 4 mei 2019\\ 
 +• Jaarverslag over 2019\\
 • StUV\\ • StUV\\
 • Raad van Commissarissen \\ • Raad van Commissarissen \\
-• Fotojaarverslag 2018\\ +• Fotojaarverslag 2019\\ 
-• Financiën verslag 2018\\+• Financiën verslag 2019\\
 • Kascommissie\\ • Kascommissie\\
 • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels\\ • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels\\
 • Beleidsvoornemens\\ • Beleidsvoornemens\\
-• Begroting 2019\\+• Begroting 2020\\
 • Vaststelling Contributies\\ • Vaststelling Contributies\\
 • Commissie van beroep\\ • Commissie van beroep\\
Regel 58: Regel 67:
  
 ===== Vergaderstukken ===== ===== Vergaderstukken =====
- +{{:alv:alv:notulen_alv_2019.pdf|Notulen ALV 2019}}\\ 
-{{:alv/jaarverslag-v2.pdf|Jaarverslag 2018}}\\ +{{:alv:jwg_jaarverslag_2019.pdf|jaarverslag 2019}}\\ 
-{{:alv:alv:jwg_alv_2019_financieel_verslag.pdf|Financieel Jaarverslag 2018}}\\ +{{:alv:alv:jwg_financieel_verslag_2019.pdf|Financieel verslag 2019}}\\  
-{{:alv:stuv_jaarverslag_2018_v2.docx|Jaarverslag Stichting Universum en Raad van Commissarissen}}\\ +{{:alv:alv:afrekening_2019_begroting_2020.pdf|Afrekening en begroting 2019 & 2020}}\\ 
-{{:alv:notulen_alv_2018.docx|Notulen ALV 2018}}+{{:alv:stuv_jaarverslag_2019.pdf|Jaarverslag Stichting Universum en Raad van Commissarissen}}\\ 
 +{{:stuv_financien_alv2020.pdf|StUV Afrekening 2019 en Begroting 2019}}\\ 
 +{{:alv:stuv_begroting_2020.pdf|StUV begroting 2020}}
 ===== Bestuursmutaties ===== ===== Bestuursmutaties =====
- 
 === Aftredende bestuurder === === Aftredende bestuurder ===
-•       Algemeen bestuurslid (Hoofdredacteur): **Martijn Wilhelm**\\ 
  
-=== Voorgestelde kandidaten === +• Penningmeester: **Cyrano Chatziantoniou** (dagelijks bestuur)\\ 
- +Secretaris: **Casper Barendrecht** (dagelijks bestuur)\\
-•       Hoofdredacteur: **Tünde Meijer** (algemeen bestuur)\\+
 • Algemeen bestuurslid: **Ilva Noa Stellingwerf**\\ • Algemeen bestuurslid: **Ilva Noa Stellingwerf**\\
 • Algemeen bestuurslid: **Vladimir van Dongen**\\ • Algemeen bestuurslid: **Vladimir van Dongen**\\
 +=== Voorgestelde kandidaten ===
  
-=== Geplande samenstelling HB na ALV van 4 mei 2019 ===+• Penningmeester: **Vladimir van Dongen** (dagelijks bestuur)\\ 
 +• Secretaris: **Ilva Noa Stellingwerf** (dagelijks bestuur)\\ 
 +• Algemeen bestuurslid: **Cyrano Chatziantoniou**\\ 
 +• Algemeen bestuurslid: **Marijn Bliekendaal**\\
  
-• Voorzitter: **Fedor van den Meiracker** (dagelijks bestuur)\\ + 
-• Penningmeester: **Cyrano Chatziantoniou** (dagelijks bestuur)\\ +=== Geplande samenstelling HB na ALV van 27 juni 2020 === 
-• Secretaris: **Casper Barendrecht** (dagelijks bestuur)\\+ 
 +• Voorzitter: **Io van den Meiracker** (dagelijks bestuur)\\ 
 +• Penningmeester: **Vladimir van Dongen** (dagelijks bestuur)\\ 
 +• Secretaris: **Ilva Noa Stellingwerf** (dagelijks bestuur)\\
 • Afdelingscoördinator: **Thijs Desain** (algemeen bestuur)\\ • Afdelingscoördinator: **Thijs Desain** (algemeen bestuur)\\
 •       Hoofdredacteur: **Tünde Meijer** (algemeen bestuur)\\ •       Hoofdredacteur: **Tünde Meijer** (algemeen bestuur)\\
-• Algemeen bestuurslid: **Ilva Noa Stellingwerf**\\ +• Algemeen bestuurslid: **Cyrano Chatziantoniou**\\ 
-• Algemeen bestuurslid: **Vladimir van Dongen**\\+• Algemeen bestuurslid: **Marijn Bliekendaal**\\
  
-===== Commissie van Beroep ===== 
  
-=== Geplande samenstelling CvB na ALV van 4 mei 2019 ===+ 
 +=== Geplande samenstelling CvB na ALV van 27 juni 2020 ===
  
 • Leden: **Joost Hartman**, **Heleen Pothuis**, **Petra van der Meijs** \\ • Leden: **Joost Hartman**, **Heleen Pothuis**, **Petra van der Meijs** \\
 • Reserveleden: **Rogier van het Schip**, **Hilde-Lotte Bouius**,**Marcel Vonk**  \\ • Reserveleden: **Rogier van het Schip**, **Hilde-Lotte Bouius**,**Marcel Vonk**  \\
-