Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

alv [04-05-2019 10:44]
fedorvdm [Vergaderstukken]
alv [24-05-2020 15:03] (huidige)
fedorvdm [Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG]
Regel 1: Regel 1:
-====== ALV 4 mei 2019 ======+====== ALV 27 juni 2020 ====== 
 +==== ALV verplaatst ===== 
 +De algemene ledenvergadering wordt in verband met COVID-19 verplaatst naar 27 juni 2020. Hopelijk is het dan mogelijk om weer veilig samen te komen, maar als dat niet zo is zal er een digitale ALV gehouden worden. Hierover zal voor 30 april meer informatie komen.
  
-===== Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG =====+ 
 +==== Uitnodiging ALV voor de Leden der JWG =====
 Beste JWG lid,  Beste JWG lid, 
  
Regel 17: Regel 20:
  
 //Datum en tijd// \\ //Datum en tijd// \\
-Op **zaterdag 4 mei 2019**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**. +Op **zaterdag 18 april 2020**, wordt de volgende ALV gehouden, aanvang 11:30, **opening vergadering 12:30**. 
- Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar te allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.+ Toegang en lunch zijn gratis. Op de ALV vertelt het hoofdbestuur wat er het afgelopen jaar in de vereniging heeft gespeeld en wat het van plan is het aankomende jaar allemaal te doen. Alle leden van de JWG zijn hierbij uitgenodigd om te komen. Dus ook elk lid jong, oud, actief of niet.
 Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.   Als je wilt, kun je ook je mening geven over het beleid van de JWG, vragen stellen en suggesties doen. Over sommige kwesties wordt gestemd op de ALV.  
    
Regel 24: Regel 27:
 De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie **[[vacature|Vacaturepagina]]**. De leden van het hoofdbestuur worden op de ALV gekozen. Als er een vacature is, draagt het hoofdbestuur een kandidaat voor en/of kan een kandidaat zichzelf voordragen. Voor de lijst van open vacatures zie **[[vacature|Vacaturepagina]]**.
  
-Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Voorzitter, Secretaris, Afdelingscoördinator, een Algemeen Bestuurslid Internetcommissie en een Algemeen bestuurslid Communicatiecommissie.+Er zijn meerdere vacatures open voor het hoofdbestuur! We zoeken een Secretaris, Afdelingscoördinator, Vrijwilligerscoördinator, een Algemeen Bestuurslid Internetcommissie en een Algemeen bestuurslid Communicatiecommissie.
  
 //Reiskosten// \\ //Reiskosten// \\
Regel 31: Regel 34:
 Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]]. Voor meer informatie over de ALV of de vacatures kun je mailen naar [[secretaris@sterrenkunde.nl]].
  
-Hopelijk tot 4 mei!+Hopelijk tot 27 juni!
    
-Fedor van den Meiracker,\\+Io van den Meiracker,\\
 Voorzitter der JWG\\ Voorzitter der JWG\\
 [[hb-list@sterrenkunde.nl]] [[hb-list@sterrenkunde.nl]]
Regel 39: Regel 42:
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
 • Opening \\ • Opening \\
-• Mededelingen en vaststelling van de agenda \\ 
 • Ingekomen stukken\\ • Ingekomen stukken\\
-• Notulen ALV der JWG van 21 april 2018\\ +• Mededelingen en vaststelling van de agenda \\ 
-• Jaarverslag over 2018\\+• Notulen ALV der JWG van 4 mei 2019\\ 
 +• Jaarverslag over 2019\\
 • StUV\\ • StUV\\
 • Raad van Commissarissen \\ • Raad van Commissarissen \\
-• Fotojaarverslag 2018\\ +• Fotojaarverslag 2019\\ 
-• Financiën verslag 2018\\+• Financiën verslag 2019\\
 • Kascommissie\\ • Kascommissie\\
 • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels\\ • Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels\\
 • Beleidsvoornemens\\ • Beleidsvoornemens\\
-• Begroting 2019\\+• Begroting 2020\\
 • Vaststelling Contributies\\ • Vaststelling Contributies\\
 • Commissie van beroep\\ • Commissie van beroep\\
Regel 58: Regel 61:
  
 ===== Vergaderstukken ===== ===== Vergaderstukken =====
- +{{:kader:algemeneledenvergadering:notulen_alv_2019.pdf|Notulen ALV 2019}}
-{{:alv/jaarverslag-v2.pdf|Jaarverslag 2018}}\\ +
-{{:alv:alv:jwg_alv_2019_financieel_verslag.pdf|Financieel Jaarverslag 2018}}\\ +
-{{:alv:stuv_jaarverslag_2018_v2.docx|Jaarverslag Stichting Universum en Raad van Commissarissen}} +
-{{:alv:notulen_alv_2018.docx|Notulen ALV 2018}}+
 ===== Bestuursmutaties ===== ===== Bestuursmutaties =====
  
-=== Aftredende bestuurder === 
-•       Algemeen bestuurslid (Hoofdredacteur): **Martijn Wilhelm**\\ 
- 
-=== Voorgestelde kandidaten === 
- 
-•       Hoofdredacteur: **Tünde Meijer** (algemeen bestuur)\\ 
-• Algemeen bestuurslid: **Ilva Noa Stellingwerf**\\ 
-• Algemeen bestuurslid: **Vladimir van Dongen**\\ 
- 
-=== Geplande samenstelling HB na ALV van 4 mei 2019 === 
- 
-• Voorzitter: **Fedor van den Meiracker** (dagelijks bestuur)\\ 
-• Penningmeester: **Cyrano Chatziantoniou** (dagelijks bestuur)\\ 
-• Secretaris: **Casper Barendrecht** (dagelijks bestuur)\\ 
-• Afdelingscoördinator: **Thijs Desain** (algemeen bestuur)\\ 
-•       Hoofdredacteur: **Tünde Meijer** (algemeen bestuur)\\ 
-• Algemeen bestuurslid: **Ilva Noa Stellingwerf**\\ 
-• Algemeen bestuurslid: **Vladimir van Dongen**\\ 
  
 ===== Commissie van Beroep ===== ===== Commissie van Beroep =====
  
-=== Geplande samenstelling CvB na ALV van 4 mei 2019 === 
- 
-• Leden: **Joost Hartman**, **Heleen Pothuis**, **Petra van der Meijs** \\ 
-• Reserveleden: **Rogier van het Schip**, **Hilde-Lotte Bouius**,**Marcel Vonk**  \\